Schonn 3 Joerzéngte laang gläicht de Site éischter enger Decharge wéi engem Wunnquartier: d'Cité Syrdall zu Wecker

Ufank der 70er-Jore war e Quartier fir Studente geplangt, doraus gouf näischt, d'Wunnenge goufe gebaut, Studente sinn ni komm. An den 80er gouf et hei een Hotel- an ee Golfterrain-Projet um Site. Och dorausser gouf näischt. Privatleit hunn an den Haiser gewunnt, mä si konnte sech net an der Gemeng aschreiwen, well hir Wunnengen um PAG als Fräizäitariichtung stoungen.

21 vun den 39 Haiser sollen ofgerappt ginn. En Charge ass zënter 1998 de Fonds d'assainissement de la Cité Syrdall. Dësem Fong gehéiere bis ewell 80% vun de knapp 6 Hektar - dëst sinn 200 vun 220 Wunn-Unitéiten. De Fong huet misste mat engen 120 verschiddene Proprietäre verhandelen, fir d'Parzellen ze kafen.

D'Terrainen, déi kaaft goufen, ginn am Laf vun dësem Joer amenagéiert an d'Wunnengen ofgerappt, sou datt hei nei Projete kënne gebaut ginn. En entspriechende PAP ass an der Maach.

D'Cité Syrdall ass och ëmmer nees e Sujet am Biwer Gemengerot - et geet da meeschtens ëm Rechnunge fir Waasser a Poubellen, déi net bezuelt gi sinn.

Andréck vum Domingos Oliveira.

Iwwer dës Serie

An dëser Serie bréngt RTL Iech Impressioune vu bekannte Plazen, déi et geschwënn net méi gëtt, well si ofgerappt ginn oder soss "verstoppt" sinn. Hei en Iwwerbléck mat all de Sujeten.