... déi drop waarden, nees en neit Liewen ze kréien. Den Domingos Oliveira hëlt eis mat a ganz speziell Depoten op Colmer-Bierg a Leideleng.

An déi Depote loossen d'Häerzer vun all Pompjee a Pompjees-Aficionado méi héich schloen, well déi Lagerhale si voll geprafft mat ale Pompjeesgefierer - déi eng erënneren u Kutschen an hu Leederen aus Holz, déi aner sinn ewell motoriséiert a faszinéieren duerch hir Formen, déi esou typesch si fir al Gefierer.

Et ass ee richtege Schaz fir all Pompjeeshistoriker, ma dee waart jo laang Joren drop, gehuewen ze ginn. Dat heescht: Datt dee ganze Fundus endlech an e richtege Musée kënnt, wou ee sech dann och déi eenzel Gefierer richteg ukucke kann, well an den Halen ass dat aktuell net méiglech. Déi eenzel Pompjeesween sinn esou no niefteneen a widderenee geparkt, datt et bal net méiglech ass, ronderëm se ze goen, vu bewonneren a genéisse guer net ze schwätzen ...

RTL

Bléck an d'Hal zu Leideleng. / © Domingos Oliveira

... an dofir brécht déi Sammlung vun Antiquitéiten a Raritéiten dann och esou munchem Pompjee a Pompjees-Aficionado d'Häerz, wann e gesäit, wéi laang déi Gefierer, déi wuel vill Liewe gerett hunn, zanter Joer an Dag drop waarden, en neit Liewen ze kréien an net méi an de Lagerhale mussen ze "vermuuschten".

Déi ganz Sammlung ass iwwregens den "mérite de bénévoles engagés" war 2017 vum deemolegen Inneminister Dan Kersch an der Äntwert op eng parlamentaresch Fro vum Max Hahn präziséiert ginn. Dora war och schonn d'Iddi vun engem Pompjeesmusée thematiséiert ginn - hei en Extrait:

[...] Le stockage de la collection des objets retraçant l'histoire de nos sapeurs-pompiers n'est cependant pas une fin en soi, le but étant de rendre cette collection accessible au grand public, ce qui nécessite une structure et un concept adaptés.

Un futur musée permettrait de regrouper sur un site le patrimoine et l'histoire des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires et de reconnaître le travail, l'engagement et le dévouement de ces derniers. Il s'agirait de mettre en place une infrastructure qui constituerait un lieu de rencontre, de mémoire et d'échanges rassemblant la mémoire collective et constituant une vitrine du savoir-faire technique et humain.

L'idée de regrouper les collections et la mémoire d'un ensemble d'acteurs du service public dans une même enceinte fait l'objet de réflexions et de discussions avec les associations, ministères et administrations concernés. Je tiens à rappeler que l'adhésion des associations de bénévoles, dont notamment la Fédération nationale des corps de sapeurs-pompiers, à ces idées est essentielle. Il est donc à ce stade trop tôt pour se prononcer sur la teneur finale des projets à mettre en œuvre.

RTL

Bléck an d'Hal zu Colmer-Bierg. / © Domingos Oliveira

D'Iddi fir e Pompjees- oder souguer en ëmfaassenden Technikmusée ass scho joerzéngtenal, mat den ale WSA-Terraine war och schonn eng Plaz proposéiert ginn. Ma konkret Pläng gëtt et bis haut net, dofir gesäit et ganz esou aus, wéi wa sech déi al Pompelen nach eng Zäitchen zu Leideleng an déi al Gefierer nach eng Weilchen zu Colmer-Bierg gedëllege missten - dobäi ass ee jo grad bei de Pompjeeë frou, wa si am Noutfall esou séier wéi méiglech op der Plaz sinn ...

An der nächster Suite vun dëser ganz beléifter Serie op RTL.lu hëlt den Domingos Oliveira Iech mat an de Quartier "Rout Lëns" op Esch. Wéinst dem Begriefnis vum Grand-Duc Jean de 4. Mee geet den Episod 9 eréischt de Weekend vum 11. an 12. Mee online.

Iwwer dës Serie

An dëser Serie bréngt RTL Iech Impressioune vu bekannte Plazen, déi et geschwënn net méi gëtt, well si ofgerappt ginn oder soss "verstoppt" sinn. Hei en Iwwerbléck mat all de Sujeten.