D'DP zu Schëtter huet hir "héichmotivéiert an dynamesch" Lëscht virgestallt.

Hei d'Lëscht op ee Bléck

 • Serge EICHER, 44
 • Jean-Pierre KAUFFMANN, 79
 • Andy KISER, 40
 • Lucien KOMES, 56
 • Patricia LUDOVICY-NOËL, 41
 • Conny NEY, 42
 • Liliane RIES-LEYDER, 75
 • Caterina SPINELLI, 42
 • Olivier VANDIVINIT, 48
 • Nicolas WELSCH, 71
 • Olivia WELSCH, 27