Mam Andy Gilberts hunn déi Gréng aktuell och eng Persoun am Schäfferot sëtzen.

Hei déi komplett Lëscht

 • Diane BLESER, 59
 • Egon DAVREUX, 50
 • Andy GILBERTS, 43
 • Bianca GRIESER, 44
 • Markus IMIOLCZYK, 52
 • Magda KURYLAK, 30
 • Stéphanie LAMBERTY, 43
 • Corinne MICHELS, 50
 • Gérard dit Jerry SCHILTZ, 63
 • Henri THILL, 61
 • Jeannine THILL, 66

RTL