Den Altersduerchschnëtt vun de Kandidaten ass 42 Joer.

Hei déi komplett Lëscht:

 • Marc BERNA, 50
 • Stefano CAMPOLONGHI, 47
 • Gilles DAVID, 33
 • Larissa DOOLEY, 30
 • Anne FANDEL-THOMA, 58
 • Tom KOENER, 52
 • Josy POPOV, 69
 • Maksim RASATSKI, 32
 • Marc SCHUMAN, 33
 • Géraldine STOLZ WELKENBACH, 32
 • Tom STRAUCH, 28