Spëtzekandidatin ass d'Carole Thoma, déi Porte-parole vun der Partei ass an och Member vun der Chambre des salariés.

Do dernieft kandidéiert och d'Thessy Erpelding, déi aktuell déi Lénk, als eenzeg gewielten Vertriederin vun där Partei am Diddelenger Conseil vertrëtt.

Och nees op der Lëscht dobäi ass de Jos Thill, deen ewell fir déi Lénk an de Conseil gewielt gi war.

D'Altersmoyenne läit bei 45 Joer.

Hei déi komplett Lëscht:

 • Carole THOMA 32
 • Thessy ERPELDING 56
 • Marc BALTHASAR 48
 • Oumar Lamine BANGOURA 27
 • Francesco CANONICO 31
 • Fadila CHÉRIF 53
 • Vincent COLLIN 54
 • Jean-Yves KIEFER 51
 • Elisabeth LEFÈVRE 36
 • David MARQUES 36
 • Mara MARTINS 24
 • Michèle PETESCH 57
 • Daniel PHILIPPS 59
 • Catherine RICHARD 47
 • Aldeen ABDALHADI SAAD 29
 • Tania STAJNAR 49
 • Marco STAWART 54
 • Jos THILL 68
 • Marion THILL 40