D'Altersmoyenne vun de Kandidaten ass 43,5 Joer.

Hei déi komplett Lëscht

 • Manon SCHÜTZ, 55
 • Paulo AGUIAR, 45
 • Carine NARDECCHIA, 47
 • Chris PINTO DA SILVA, 42
 • Florence RIES, 58
 • Georges LIESCH, 55
 • Janis ARTUSO, 38
 • Guy WAGNER, 59
 • Laura RASCHELLA, 56
 • João DA SILVA, 51
 • Laura THEISEN, 28
 • Laura PREGNO, 38
 • Maxime PANTALEONI, 26
 • Mike MARNACH, 38
 • Nathalie MORETTONI, 54
 • Naïm BOUHRAOUA, 35
 • Nicole WOHL, 61
 • Patrick SALVI, 62
 • Paulo DE SOUSA, 38