Och den aktuelle Buergermeeschter Romain Schroeder a seng zwee Schäffen Charles Pauly an Aly Stelmes sinn nees mat dobäi.

Hei déi komplett Lëscht

  • Roland ESCH
  • Nadine JACOBY
  • Charles PAULY
  • Marc SCHMITZ
  • Romain SCHROEDER
  • Aloyse dit Aly STELMES
  • Steve STREHLEN
  • Will TOEX
  • Jan Willem WIT