Mat enger neier Internetadress, hellef.esch.lu, wëll d'Escher Gemeng grad vulnerabelen a Leit, déi eleng sinn, hëllefen.

D'lescht Woch hat d'Escher Gemeng am Zesummenhank mat der Corona-Kris eng Rëtsch Mesuren ugekënnegt, déi der ganzer Populatioun zegutt komme sollten.

Elo huet d'Minettmetropol e weidere Pak vu Moossnamen nogeschoss, déi hëllefe sollen, fir an 1. Linn de vulnerabele Leit an deenen, déi eleng sinn, den Alldag z'erliichteren. Dozou gehéiert virun allem eng nei Internetadress.

Nei Mesuren zu Esch / Reportage Eric Ewald

An zwar hellef.esch.lu, iwwert déi eeler Leit engersäits praktesch Informatiounen zur Longekrankheet kréien, anerersäits awer och Saache bestellen kënnen, déi se da vu Gemengepersonal heem geliwwert kréien, esou de Georges Mischo, Buergermeeschter vun Esch:

„Dat ass eng ganz grouss Organisatioun gewiescht, well mer hu ronn 5.100 eeler Leit, also iwwer 65 Joer, hei zu Esch, wat wierklech e ganz groussen Deel vun der Populatioun ass. Mir wäerten och elo nach, well et och eben eeler Leit sinn, déi net onbedéngt ëmmer online sinn oder um Internet oder op Facebook ronderëm surfen, duerch ganz Esch Flyere verdeelen, fir d'Leit drop opmierksam ze maachen, dass et sou eng Hëllef, sou eng Méiglechkeet gëtt, fir ebe kënnen d'Akeef gemaach ze kréien.“

Dee Service, deen en Dënschdeg ugelaf ass, fonctionéiert nom selwechte System, wéi an anere Gemengen: Et kräizt een dat un, wat ee brauch, et kritt een den Akaf geliwwert an et bezilt een d'Rechnung, déi ee vun der Gemeng kritt. Wee keen Internet huet, kann och uruffen, um 2754-2210, dat vu moies 9 bis mëttes 12 a vu mëttes eng bis nomëttes 4.

Donieft gouf eng Lëscht opgestallt vu Restauranten a Commercen, déi och Saache liwweren. Dat wär wichteg,...:

„[...]éischtens emol fir déi eeler Leit, dass déi kënnen eppes fir z'iesse bestellen oder och Wueren, déi sech dat kënnen heem liwwere loossen, an dann och fir déi eeler Leit, déi um Internet e bësse méi gewieft sinn, fir och iwwer Letzshop kënnen ze bestellen, wat och ganz gutt klappt!“

Dat géif ënner anerem eng Hëllef fir de lokale Commerce duerstellen, fir dass deen net ausblutt!

Zu gudder Lescht fënnt een op EschTV Informatioune fir d'Bierger, „...ob dat Direktive sinn, wéi ee sech soll verhalen, dass een doheem soll bleiwen, wéi och wéi den hellef.esch.lu fonctionnéiert.“

Dem Georges Mischo no wär d'Informatioun iwwer EschTV virun allem fir eeler Leit geduecht, déi manner um Internet ënnerwee sinn.

Praktesch zäitgläich mat der Stad hat e Méindeg den Owend och d'Escher Gemeng ugekënnegt, dass d'Leit aus virun allem Restauranten a Butteker, wou d'Gebai der Gemeng gehéiert, op Grond vum Coronavirus de Loyer nogelooss kriten. D'Leit aus den 21 Geschäftslokaler, déi concernéiert sinn, ginn no an no kontaktéiert, huet den Escher Buergermeeschter Georges Mischo erkläert. Si kréien de Loyer also nogelooss, an zwar soulaang wéi d'Kris dauert:

„Do muss een awer trotzdeem soen: Also, mir hunn eis elo schonn ofgeschwat gehat, dass mer de Mäerz, den Abrëll maachen. Mir hoffen natierlech, wéi jiddereen, mengen ech, hei zu Lëtzebuerg an och an Europa, dass et dann dono gläich fäerdeg ass mat der Kris. Mä mir wäerte reagéieren op d'Regierung, dat heescht, wann d'Regierung seet, hei, et ass elo eriwwer mat der Kris oder et geet elo besser oder et fänkt erëm lues a lues un ze rullen, dann hale mer och mat där Mesure do op! Et ass net, dass elo iergendee Commerçant oder eng Associatioun seet, mir haten nach Problemer bis Dezember oder bis Mäerz 21: Neen, also mir halen eis un d'Regierung. Wann déi d'Kris fir fäerdeg erkläert, dann hält déi dote Mesure och op!“

Et hätt een déi Moossnam wëllen ergräifen, well dës Commercen der Escher Gemeng wichteg wären, sou de Buergermeeschter. Dat géif och an d'Revalorisatioun vum Stadkär passen. Woubäi de Georges Mischo d'Hoffnung huet, dass sech Privatleit, déi Geschäftslokaler verlounen, dorun inspiréieren an eventuell och e Geste maachen. Hie géif op hir Solidaritéit an hiert gutt Häerz hoffen, fir dass och déi Commercen ënnerstëtzt géife ginn.

D'Leit, déi de Foyer Abrisud notzen, kënnen iwwerdeems am spéide Moien do duschen an am Nomëtten dann an de 4U vum CIGL hir Wäsch maache goen, sou eng weider Decisioun vun der Minettemetropole. Dozou ass et e Mëttwoch d'Prezisioun, dass dës Leit sech den Dag virdrun iwwer Telefon aschreiwe sollen, dat um 27 54 83 33. No der Dusch kënne si dann e Jeton kréien, fir mëttes um 13 Auer oder nomëttes um 15 Auer an de 4U vum CIGL hir Wäsch maachen ze goen, déi si zwou Stonnen drop ewechhuele sollen.

Nuit de la Culture verréckelt, Flèche du Sud ofgesot

D'Nuit de la Culture gëtt op den 11. September verluecht an d'Vëloscourse Flèche du Sud gouf annuléiert: Dat sinn déi jéngst Informatioune vun der Escher Gemeng am Zesummenhank mam Coronavirus. De Schäfferot huet donieft decidéiert, dass d'Parken a 5 Stroosse ronderëm de CHEM fir d'Personal vum Centre hospitalier Emile Mayrisch elo gratis ass. Doriwwer eraus goufen déi Lokaler a Commercë validéiert, déi fir d'Zäit vun der Kris kee Loyer brauchen ze bezuelen. Am CHEM sinn iwwregens 26 Leit wéinst der Longekrankheet isoléiert, et gëtt 4 Verdachtsfäll an der Unité d'isolement a bis elo si 70 Thermometeren am Spidol geklaut ginn.