Enn 2017 goufen et 1.780 Dokteren am Land, wouvunner een Drëttel Generaliste sinn.

Dat äntwert de Gesondheetsminister Etienne Schneider op eng parlamentaresch Fro vum DP-Deputéierte Gusty Graas.

Déi meescht Dokteren, dëst si 44%, sinn iwwer 55 Joer al.

Nëmme 4% vun de Medeziner si manner al wéi 35 Joer. Fir d'Medeziner, déi eng liberal Aktivitéit exerzéiere gëtt et kee legale Pensiounsalter, sou datt dem Ministère och keng Donnéeë virleien, wéini d'Dokteren hir Pensioun huelen.

Iwwerhaapt ass dem Gesondheetsministère mam neie politesche Chef Etienne Schneider dru geleeën, fir viabel Donnéeën ze kréien. Duerfir ass och eng Etüd am Gaang realiséiert ze ginn, déi dee komplette Santéssecteur soll erfaassen.

Fir d'éischt sollen de Secteur an d'Ressourcen op eng qualitativ Manéier evaluéiert ginn, dat fir ze wëssen, wéi eng medezinesch Besoine vläicht nach net couvréiert sinn. Duerno geschitt dann eng quantitativ Erhiewung um Terrain.

Spéider ass et dann um neien "Observatoire de la Santé" fir de Suivi vun der medezinescher Demographie z'assuréieren.