Bei perfektem Wieder war um Freideg déi offiziell Aweiung vum Unesco-Bike-Tour duerch d'Stad Lëtzebuerg.

Fir de Coup ze markéieren, gouf et eng „Promenade“ um Vëlo vun der Gëlle Fra, duerch de Park, bis op de Glacis. Den original Unesco-Bike-Tour, dee féiert iwwert 9,5 Kilometer. Depart op der Place de la Constitution, bei der Gëlle Fra iwwert d’Nei Bréck, erof an d’Péitruss, da bis an de Gronn. Weider geet et duerch de Gronn, Clausen, Pafendall, bis bei de Lift. Uewe geet et duerch de Park, do wou fréier d’Festung war, zeréck bei d’Gëlle Fra.

D’Weeër, déi gëtt et scho laang. Den Tour nach net. „Mir hunn zesumme mat ganz ville lokale Syndicats d’initiative [geschafft]. Natierlech sinn déi Stroossen do, mä mir hunn ee Wee gesicht, dee souvill wéi méiglech kann iwwert de Gronn, Clausen, de Pafendall an d'Alstad informéieren", sou d’Simone Beck, Presidentin vun der Kommissioun fir d’Kooperatioun mat der Unesco. “An do hu mer ebe verschidden Highlighten an d’Erklärungen dozou ausgesicht“.

Fir den DP-Tourismusminister Lex Delles „gesäit een, wéi den aktiven Tourismus op där enger Säit an d’Kultur ganz no beienee rëtschen“ an „e formidabele Wee duerch e Patrimoine vun der Stad Lëtzebuerg realiséiert ginn ass, wou souwuel d’Residenten, wéi och d’Touriste kënnen eng digital Offer huelen“.

Déi gréng Kulturministesch ergänzt: „Wat mer elo hei hunn, dat ass eng Applikatioun, wou een déi néideg Informatioune ka kréien, wat scho ganz wäertvoll ass“.  Donieft géing et en Depliant ginn awer keng nei zousätzlech Schëlter „fir keng pollution visuelle ze maachen“.

En Gros: Mir wëllen Iech ons Heemecht weisen, oder hei Mol eis Stad? „Jo genau“, äntwert d’Stater Buergermeeschtesch Lydie Polfer: „op 9,5 Kilometer wäerte mer méi wéi 80 Plazen de Leit weisen, wéi schéin ons Stad ass a wéi vill schéi Saachen hei ze gesi sinn“. Dëst d'Kéier wier et mam Vëlo, well eng Tour ze Fouss gëtt et schonn. „Jee, fir jiddereen ebe säi Choix“.