An der Budget-Kontroll-Kommissioun war e Méindeg de Projet vum Lëtzebuerger Militär-Satellit, dee jo 180 Mio. ‎€ méi deier wéi geplangt gëtt, nees Sujet.

Och no der Budget-Kontroll-Kommissioun, wou de Projet "LuxeoSys" e Méindeg de Mëtteg nees Sujet war, stoungen nach eng Hellewull Froen am Raum, op déi den zoustännege Minister awer wëll reagéieren. Eng Consulting-Firma soll nämlech beim Konzept vum ganze Projet, dee sech op d’mannst op 350 Milliounen wäert chiffréieren, hëllefen.

Lëtzebuerger Militär-Satellit/Reportage Joel Detaille

De François Bausch war nämlech mat Beroder vu Price Waterhouse Coopers an d’Kommissioun komm. Déi solle fir de Ministère eng sougenannten "assistance à la métrise d’ouvrage" maachen, also e Konzept mat de Besoinen dran, firwat de Satellit herno ka genotzt ginn: vu wiem, op wéi enger Zäitschinn, mat wéi enge Buedem-Statiounen a sou weider.

Extrait Kommissiouns-Presidentin Diane Adehm

Mir erënneren eis, 2018 war scho kuerz virun de Walen e Gesetzprojet iwwer de Satellitte-Projet gestëmmt gi fir 170 Milliounen Euro, deemno nach ënnert dem Minister Etienne Schneider.

Dee Montant huet ee mëttlerweil, duerch en 2. Projet de loi, méi wéi verduebelt, an trotzdeem bleiwen eng Hellewull vu Froen, huet eis d’Presidentin vun der Budget-Kontroll-Kommissioun, d’CSV-Deputéiert Diane Adehm erkläert: "Wou kënnt d’Societéit OHBI hier, déi de Minister virun 2018 beroden huet? An op d’Fro, ob dat dann duergeet, a wéi déi 170 Milliounen aus dem éischte Projet de loi benotzt goufen a woufir, dorobber konnt eis de Minister keng Äntwert ginn. Hien huet just gesot, hie géif dann en Tableau erareechen, wou eng Opstellung soll gemaach ginn. Mä et ginn einfach nach ganz vill Froen, déi opstinn."

Beispillsweis also de ganze finanzielle Volet, dee via Tableau soll opgelëscht ginn a mat deem de Minister dann zeréck an d’Kommissioun wëll kommen.

Dat ganzt Ofbriechen, dat hat eis de François Bausch scho gesot, wier keng Optioun, aus Käschtegrënn, an ze vill Perten, déi deen Ament misste gemaach ginn.

Mëttlerweil fënnt d’Diane Adehm, hätte sech d‘Zäiten awer geännert: "Ech muss awer soen, wann ee kuckt, wou een haut steet. Mer si jo mëttlerweil och eng Corona-Kris viraus, mat Staatsfinanzen, déi enorm belaascht sinn, do muss ee sech froen, ob mir wierklech als Land nach emol 180 Milliounen hunn, fir no ze schéissen an e Satellitte-Projet, wou d’Basis emol nach net ganz steet an am Gaang ass, ausgeschafft ze ginn. Dat do sinn alles Froen, déi ee sech muss stellen, wann ee bis detailléiert Zuelen um Dësch leien huet. An déi Zuelen hu mer bis haut nach net gesinn."

Dodrunner gëtt also weider geschafft.

Enn dës Mounts ass d’Budget-Kontroll-Kommissioun eng weider Kéier beieneen, da kann ee gespaant sinn, wéi dat finanziellt Konzept dann ausgesäit an och, wat mat den initialen 170 Milliounen Euro ewell schonns gemaach gouf.