Et wier ee fir d'Zukunft an de Fortschrëtt, mä am Aklang mam Mënsch, senger Gesondheet an der Ëmwelt.

Iwwer 7.000 Ënnerschrëften hat d'Petitionärin Concetta Valvason mat hirer Petitioun iwwert de Stopp vum 5G gesammelt.

Debat ëm 5G an der Chamber / Reportage Maxime Gillen

Zentral am ëffentlechen Debat an der Chamber en Dënschdeg de Mëtteg war de Fait, dass d'Konsequenze vum 5G der Petitionärin an hiren Experten no net virauszegesi sinn, dat, well et keng onofhängeg Etüden zu dëser Thematik ginn. Ënnert anerem DNA-Schied, Fruchtbarkeetsschied, neurologesch Problemer, Häerzproblemer oder Kriibsrisiko ginn als méiglech Konsequenze vu 5G genannt. Dobäi kënnt, dass de 5G alles anescht wéi ekologesch wier, well jo vill Apparater, déi net kompatibel sinn, wäerten an d'Poubelle fléien.

Ee vun den Experten, de Jörn Gutbier, huet ënnerstrach, dass zwee Drëttel vun de weltwäiten Experten an dëser Thematik ganz kloer Bedenke géifen ausschwätzen. Déi Säit, déi awer allgemeng als den offiziellen Expert ugesi gëtt, d'ICNIRP, géif dat awer anescht gesinn a géif manner Bedenke bei der bis ewell nach onerfuerschter Technologie hunn. D'Politik misst hei ganz kloer aktiv ginn an elo handelen. Et dierft een eng Gesellschaft net enger Technologie aussetzen, déi net erfuerscht ass.

Et gëtt säitens de Petitionäre betount, dass och ganz kleng Ënnerscheeder an de Frequenzen Auswierkungen op biologesch Systemer hätten, déi net anzeschätze wieren. Ënnert anerem ass d'Bandbreet vun 100 Mhz, mat där 5G verfiert, net genuch erfuerscht. Gefuerdert gëtt manner Stralung, fir de gläiche Volummen un Daten, eppes wat méiglech wier an et Alternative ginn.

Deelweis hunn d'Petitionären och iwwert eng "digital Diktatur" geschwat an ëmmer nees de "Principe de précaution" ënnerstrach, deen hei zu Lëtzebuerg misst gëllen. Ausserdeem wier d'Aféiere vu 5G zu Lëtzebuerg ni wierklech politesch diskutéiert ginn, esou d'Kritik vun de Petitionnairen.

„Dat ass einfach duerchgezu ginn, ouni dass iergendee gefrot ginn ass, wéi a wat a wou? Mir hätten och gär eng Digitaliséierungsdebatt, eng Debatt iwwert d'Politik vun dëser Dictature digitale, déi op eis duer kënnt.“

An der Chamber gouf dann awer och ëmmer nees ënnerstrach, dass Lëtzebuerg mat enger Norm vun 3 Volt pro Meter ganz kloer ënnert der Grenz läit, déi beispillsweis vun der EU virgeschriwwe gëtt. Hei géif ee bei ëmmerhin 63 Volt pro Meter leien. An hei géif der Regierung no och penibel genee zu Lëtzebuerg drop gekuckt ginn, dass een hei och weider däitlech wäert drënner leien.

Op dës Remark huet de Jörg Gutbier, dee sech virop an Däitschland fir d'Opklärung vun de gesondheetleche Risike vu 5G-Stralen engagéiert, erkläert, datt dës Wäerter nach ëmmer ze héich wieren.

„Den Unterschied, den ich gemacht habe oder den ich hier aufführe, was die Wissenschaft fordert, was die Ärzte fordern, was die europäische Kommission für Technikfolgenabschätzung fordert 0,2 Voltmeter, nicht 3 Voltmeter, ist noch einmal eine erhebliche Differenz. Sprich die Ansage ist, diese 3 Voltmeter sind definitiv für das, was wir in der internationalen Wissenschaft diskutieren, viel zu hoch. Immer noch.“

Och d'Argument, dass een de wirtschaftleche Fortschrëtt géif bremsen, wann een den Ausbau vum 5G géif stoppen, loossen d'Petitionnairen net gëllen. Ausserdeem géif den normalen Notzer vum mobille Reseau d'Vitess, déi de 5G géif bidden, iwwerhaapt net brauchen, esou de Jörn Gutbier.

„Die Aussage der Telekomindustrie selbst ist: Es gibt noch für den Endkunden keine praktische Anwendung, keinen praktischen Nutzen, dass wir 5G bezüglich der Latenz und der hohen Datenübertragungsrate einführen sollen. Ganz praktisch: Was nützt es mir 10 Videos in 10 Minuten in HD-Qualität herunterzuladen, wenn ich dann 30 Stunden brauche um sie anzuschauen?“

De Premier an Digitaliséierungsminister Xavier Bettel huet ënnerstrach, dass Lëtzebuerg dat eenzegt vu 27 Länner um Sommet war, déi betount hunn, dass bei den Diskussiounen d'Gesondheet an den Impakt op d'Ëmwelt op d'mannst genee sou wichteg wieren.

De "Principe de précaution" géif zu Lëtzebuerg ganz héich gehale ginn, sou de Xavier Bettel. Wann Problemer géife bestoen, géif hei zu Lëtzebuerg d'Handbrems gezu ginn.

"Wa Risikoen do sinn, da gi selbstverständlech all déi Mesurë geholl, fir dass keng Risike fir d'Leit do sinn. Et kann een net wéinst ekonomeschen Ambitiounen einfach alles futti maachen, wat een zesummen opgebaut huet. An dat zielt och fir dat Digitaalt. An dofir ass et wichteg, dass mir op der Wo genau hunn, wat et bréngt awer och wat et vu Problemer ka mat sech bréngen. Ma am Moment hu mer keng Beweiser, dass do Problemer wieren, mä et soll een awer ëmmer oppassen", esou den Digitaliséierungsminister am RTL-Interview.

Et goung awer och aus der Erklärung vun der Regierung ervir, dass et bis ewell nach keng wëssenschaftlech Bedenke géife ginn an dass een och op kee Fall géif eppes verstoppen. D'Ängschten, déi do wieren, esou d'Carole Dieschbourg, géifen eescht geholl ginn, ma et muss een ëmmer nees ënnersträichen, dass Lëtzebuerg ganz niddreg Grenzwäerter hätt, déi och däitlech drënner leien. Och d'Gesondheetsministesch Paulette Lenert huet betount, dass Lëtzebuerg eng ganz nuancéiert Diskussioun géif féieren an oppe fir all nei Erkenntnisser ass. Den Debat wäert nach laang net ofgeschloss, och wann een am Dossier scho wäit wier natierlech.

D'Petitionären iwwerdeems fuerderen, dass de 5G direkt misst gestoppt ginn, bis Etüde bewisen hätten, dass d'Technologie onschiedlech fir Mënsch, Déier an Natur wier. Vum Debat an der Chamber hu si sech allerdéngs ganz enttäuscht gewisen.

„Mir si ganz enttäuscht. Dat ass net ze verstoppen. Mir haten eis erwaart, dass d'Regierung géif op d'mannst op eis lauschteren, op d'mannst eis Grënn nolauschteren, wat d'Deputéierten awer alleguer gemaach hunn, op d'mannst e groussen Deel vun deenen, déi geschwat hunn.“

Besonnesch enttäuscht waren d'Petitionären, dass grad och de Premier hinnen an hiren Argumenter wärend dem Debat net wierklech nogelauschtert hätten.

D'Konklusioune vun der Chamber goufen nom Debat wéi ëmmer "à huis clos" gezunn.

Hei dat offiziellt Schreiwes:

Le gouvernement salue l'organisation d'un échange constructif au sujet du déploiement de la 5G (06.10.2020)

Communiqué par: Service des médias et des communications (SMC)

Le 6 octobre 2020, le Premier ministre et ministre des Communications et des Médias, Xavier Bettel, la ministre de l'Environnement, du Climat et du Développement durable, Carole Dieschbourg, et la ministre de la Santé, Paulette Lenert, ont participé au débat public organisé par la Chambre des députés dans le cadre de la pétition n°1560 au sujet du déploiement de la 5G au Luxembourg.

Xavier Bettel a salué l'organisation de cet échange constructif, permettant de présenter une nouvelle fois la position du gouvernement par rapport à la technologie de façon générale et par rapport à la 5G en particulier.

Le ministre a d'abord rappelé le travail préparatoire à la mise en place du réseau, qui s'est déroulé en toute transparence depuis plus de deux ans et qui se base sur des obligations européennes découlant du Plan d'action pour le déploiement des réseaux de télécommunication de la 5e génération (5G) en Europe de 2016 de la Commission européenne. Xavier Bettel a ainsi évoqué les engagements formulés dans l'accord de coalition de 2018, la publication de la stratégie nationale 5G en septembre 2018, l'heure d'actualité qui s'est tenue le 18 juin 2019 à la Chambre des députés, le débat de consultation sur la transformation digitale du Luxembourg du 3 juillet 2019, et les deux conférences sur la 5G organisées en 2018 et 2019 pour le grand public qui avaient également adressé les questions sanitaires et environnementales.

Il a également rappelé l'importance d'une connectivité performante, qui s'est avérée entre autre pendant le confinement lié au COVID-19 où les réseaux ont permis aux citoyens de rester en contact étroit avec les familles, amis, enseignants et collègues de travail et de surmonter cette crise le mieux possible. «Les réseaux de communications représentent l'épine dorsale d'une société contemporaine et le gouvernement a toujours considéré le développement de la connectivité comme un investissement tant dans la compétitivité du pays que dans la qualité de vie des citoyens», a noté le Premier ministre et ministre des Communications et des Médias.

Au cours de la suite de son intervention, Xavier Bettel a mis en valeur le principe de précaution qui guide sa politique relative aux nouvelles technologies: «L'être humain se trouve toujours au centre de nos actions et nous ne faisons aucune concession par rapport à ceci. Si mon gouvernement soutient la 5G, c'est parce que nous sommes convaincus que notre approche réussit à en tirer le meilleur bénéfice en termes de qualité de vie sans prise de risque inutile en terme sanitaire et parce que cette conviction se base sur la réalité des recherches scientifiques disponibles à ce jour.»
Xavier Bettel a finalement expliqué que la spécificité technique de la 5G – une connectivité sans fil beaucoup plus ciblée vers l'appareil mobile que ne le permettait la 4G – contribue à éviter un rayonnement superflu, à limiter le champ électromagnétique généré, et donc les ressources et coûts énergétiques y liés.

La ministre de l'Environnement, du Climat et du Développement durable a rappelé que les autorisations pour le lancement des premiers services pilotes 5G au titre de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés (http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/1999/06/10/n5/jo), dite «commodo», qui viennent d'être émises, ont uniquement été accordées pour la durée limitée d'un an, ceci en application du principe de précaution. Ces autorisations concernent de plus des sites radiotechniques suffisamment éloignés des lieux de séjour afin de permettre une maîtrise des risques possibles liés à l'exposition aux champs électromagnétiques. Selon Carole Dieschbourg, au Luxembourg, le rayonnement maximal autorisé par élément rayonnant se situe en effet à 3 Volt par mètre, soit nettement inférieur au seuil maximal fixé 36 V/m et 61 V/m recommandé par la Commission européenne. Ce seuil sera maintenu pour le déploiement du réseau 5G, tandis que le champ électromagnétique des antennes sera étroitement surveillé par l'Administration de l'environnement (AEV), par l'Inspection du travail et des mines (ITM) et par l'Institut luxembourgeois de régulation (ILR). Les premiers projets-pilotes lancés au Luxembourg par des organismes publics concernent justement la mesure du champ électromagnétique émis par les antennes.

La ministre de la Santé a présenté les missions existantes de longue date du ministère en ce qui concerne le suivi de l'impact potentiel de champs électromagnétiques afin de répondre aux questions des citoyens et aux dernières avancées scientifiques. Paulette Lenert a précisé: «La digitalisation fait désormais partie intégrante du système de santé luxembourgeois. Le défi consiste à faire usage du progrès digital tout en assurant la qualité et la sécurité des prestations basées sur de nouvelles technologies. Afin de réduire d'éventuels effets à long terme pour la santé publique, le ministère de la Santé assure un monitoring étroit des développements scientifiques récents dans ce domaine. L'information transparente et objective ainsi que la protection de la santé de nos citoyens sont à tout moment au centre de nos préoccupations.»

Le Premier ministre, quant à lui, a appelé à la responsabilité des utilisateurs d'appareils mobiles connectés afin de réduire le rayonnement émanant par les appareils privés, qui est tout à fait indépendant du rayonnement émis par les antennes 4G ou 5G (utilisation d'un casque ou mode haut-parleur lors d'appels téléphoniques prolongés et/ou fréquents, sélection du 'flight mode' la nuit, ...). Finalement, le ministre a confirmé sa volonté de continuer la politique de transparence en matière de déploiement de la nouvelle technologie 5G.