Fir vill eeler Leit waren déi lescht Méint keng einfach Zäit...

Wärend dem Confinement hu virun allem Senioren an Altersheemer an aus Foyers de Jouren sech deels eleng gespiert.

Dass dat d’Corona-Pandemie séilesc Nowierkungen op vill Senioren wäert, steet ausser Fro. Fir dass déi eeler Leit sech an den Alters- a Fleegeheemer net esou eleng fillen, huet d'Ekipp vun Ile des clowns e bëssen Ofwiesslung an hiren Alldag bruecht.