Den Text, deen déi zoustänneg Ministesch Taina Bofferding am Juli presentéiert huet, ass bei der CCDH net gutt ukomm.

Gewalt vu Männer géint Fraen, Prostitutioun a Mënschenhandel, de limitéierten Accès vu Fraen op Muechtpositiounen - dat sinn an den Aen vun der consultativer Mënscherechtskommissioun Problemer, un deenen ee schaffe muss, wann een eng Gläichstellung tëschent Fraen a Männer erreeche wëll. Den Aktiounsplang vum Ministère fir d'Gläichheet tëschent Fraen a Männer, kuerz MEGA, géif deem awer net wierklech Rechnung droen.

CCDH gëtt MEGA eng Datz / Reportage Fanny Kinsch

Den Text, deen déi zoustänneg Ministesch Taina Bofferding am Juli presentéiert huet, wier ganz flott opgemaach, seet de President vun der Mënscherechtskommissioun Gilbert Pregno ...

"Mee wéi mer du kucke gaange sinn, wat do dra steet, ware mer awer e bëssen erschreckt, well mir fannen, dass et eng Unhäufung ass vun Iddien, zum Deel Saachen, déi scho gemaach gi sinn oder nei lancéiert gi sinn, mee richteg Ännerunge ginn et net."

Bei deene meeschten Aktioune wier weder een zäitleche Kader, nach e Budget virgesinn, stellt de Gilbert Pregno fest. De Fakt, datt net all Mënsch entweder e Mann oder eng Fra ass, ma dass et eng ganz Rei Nuancë beim Genre ginn, géif just an der Introduktioun kuerz erwäänt ginn.

"Wann ee sech elo asëtzt fir Mënscherechter, fir Gläichheet Männer-Fraen, muss een och un déi Leit denken, déi sech weder als Mann oder als Fra gesinn, da muss dat awer ganz konkret sinn, da muss dat eppes sinn, wou ee seet, dat an dat ass eist Zil, mir wëllen dat zu deem Datum erreechen a mir gesinn dann och Mëttele vir, fir dat ze maachen. Dat feelt. Dat heescht et ass am Fong geholl eng PR-Aktioun, et ass eng Operation de Communication, déi gemaach gëtt, dat hëlleft natierlech fir eng gewësse Sensibiliséierung, mee zu gudder Lescht menge mer, dass net ganz vill do iwwreg bleift."

Wann een an den Detail géing goen, hätt de Chancëgläichheets-Aktiounsplang net genuch ze bidden, fënnt de Gilbert Pregno.

"Et soll een dach elo ophalen nach vu Joffer ze schwätzen an nom Meederchersnumm ze froen, an da steet do, et misst een elo d'Mentalitéite veränneren, wann ee waart bis jiddereen d'Mentalitéit geännert huet, dann ass dat en Zil, dat St. Nimmerleinsdag wäert antrieden. Wéi ass et méiglech, dass a staatleche Verwaltungen nach ëmmer Formularen am Ëmlaf sinn, wou da gefrot gëtt, dass ee soll de Meederchersnumm draschreiwen. Also do heescht et ganz konkret dofir suergen, dass dat ophält."

Bei der Mënscherechtskommissioun huet een net den Androck, datt de Ministère fir d'Gläichheet tëschent Fraen a Männer sech d'Iddie vu Fraenorganisatiounen ugelauschtert hätt.

"Et steet och dran, et wier eng Concertatioun mat der Mënscherechtskommissioun gewiescht, dovunner wësse mir näischt. Mir waren eng Kéier am Ministère a mir hunn e puer Minutten doriwwer geschwat."

Zanter dass et dee Ministère géing ginn, wiere keng duerchgräifend Mesurë geholl ginn, fir wierklech Fortschrëtter bei der Gläichheet tëschent Fraen a Männer z'erreechen, sou de President vun der consultativer Mënscherechtskommissioun - et géif Zäit ginn, dass endlech d'Wichtegkeet vun där Politik géing unerkannt ginn.