Dat äntwert d'Gesondheetsministesch op eng parlamentaresch Fro vun de Piraten-Deputéierte Sven Clement a Marc Goergen.

Alles an allem sinn der Regierung 24 Leit aus dem Spidols- a Fleegesecteur bekannt, déi eng Covid-Impfung kruten, obwuel et net un hirem Tour war, respektiv si net d'Krittären erfëllt hunn.

Konsequenze vun dëse fréizäitege Vaccinatioune goufe vun de Spideeler selwer geholl a gi vun interne Sanktioune bis hin zu Plaintë beim Parquet.

Weider preziséiert d'Paulette Lenert, datt eng Partie Leit Invitatioune kritt haten, obwuel se näischt mam 1. Impfgrupp ze dinn haten. Dat wier awer op en technesche Feeler zeréckzeféieren gewiescht.

D'Vaccinen iwwerdeems si d'Proprietéit vum Staat. Eventuell Verstéiss géint Gesetzer misste vum Geriicht evaluéiert ginn, dat ass d'Äntwert op d'Fro, op en fréizäitegt Impfen net e "Vol vu Staats-Besetz" duerstellt.