An der Gemeng Jonglënster ginn et 15 Leit, déi am September e sougenannte "Stolpersteen" kréien.

Dat ass e Steen, an dee mat enger Gravure, d'Schicksal vun engem Mënsch, deen den zweete Weltkrich mat erlieft huet, festgehale gëtt. Dat hei ass e Projet vum Lënster Lycée an der Gemeng. Zwou Schoulklasse vun 3ième hu sech iwwer Méint mat der Krichs-Geschicht vu Lënster Leit beschäftegt a Portraite vun 11 Zwangsrekrutéierten an 4 Judden aus der Gemeng realiséiert. E Stéck Lëtzebuerger Vergaangenheet dat d'Schüler, um Enn, ferm markéiert huet.

Am Ufank ass et komesch, well mer d'Leit net kennen an eis net mat hinnen identifizéiere kënnen. Erkläert d'Nora vun der 3C aus dem Lënster Lycée. Dono gouf et awer mega interessant, well si sech mat jonke Leit, wéi si et och sinn, ausernee gesat hunn. Doduerch kann ee sech méi mat hinnen identifizéieren an et mierkt een och, wat hinne geschitt ass.

D'Emilie aus der selwechter Klass seet, datt hat bis ewell nach net esou mam Sujet a Kontakt koum, wéi dat bis elo de Fall war. Et léiert een d'Schicksal an d'Geschichte vun de Leit besser kennen.

Deene Jonke vun haut fält et schwéier, sech an dës däischter Vergaangenheet eranzefillen. Ganz einfach, well hir Elteren den zweete Weltkrich selwer scho net méi materlieft hunn a Bomi a Bopi vläicht och net méi gär iwwer dës Zäit schwätzen. Judden, déi deportéiert gi sinn, jonk Leit, déi vu Nazi Däitschland géint hire wëllen, forcéiert goufen, an de Krich ze goen. Et ass e Projet, deen dem Regent a Physiksproff Marc Zimer ferm um Häerz läit, an un deem hien zënter e puer Méint mat senge Schüler schafft. Dofir huet ee sech vill Zäit geholl an huet och verschidden Aktivitéite gemaach, wéi dat ee Leit an der Schoul empfaangen huet oder datt een an de Resistenzmusée op Esch war.

Aktuell sinn d'Schüler nach op 3ième a se hunn dat, wat se geléiert hunn, a Form vu Biografie festgehalen. Dorënner dann och d'Biographie vum Zwangsrekrutéierte Jean Kieffer, deen an Italien gefall ass oder d'Jüddin Irma Leib, déi zu Auschwitz vergaast gouf.

Zu 15 kréie si e "Stolpersteen" geluecht. Mënschen, déi an de 40er an der Buerg, zu Gueper, Roudemer, Lënster an um Beelenhaff gelieft hunn. Dass déi Jonk si kenne geléiert hunn, ass e ganz wäertvollt Undenken.

Den 12. September ass et dann déi feierlech Zeremonie zu Éiere vun den Zwangsrekrutéierten an de Judden, déi an der Lënster Gemeng gelieft hunn. Rendezvous ass beim Lycée an dono ginn dës "Stolpersteng" virun d'Haiser vun de 15 Concernéierten an Affer vum zweete Weltkrich gesat.