Eng weider Petitioun huet d'Limitt vun de 4.500 Ënnerschrëften depasséiert a wäert ëffentlech um Krautmaart debattéiert ginn.

Dëst ass d'Petitioun vum Celestino Fecchi, déi sech derfir asetzt, datt et weider gratis PCR-Tester solle ginn. D'Petitioun huet ewell bal 4.700 Signaturen an et bleiwen nach zwou Woche fir ze ënnerschreiwen.

Och d'Petitioun, déi sech géint eng Impfflicht ausschwätzt, huet iwwer 11.000 Ënnerschrëfte gesammelt a muss debattéiert ginn, obwuel d'Regierung jo géint sou eng Flicht ass. D'Petitionärin ass d'Christelle Pizzirulli.

D'Petitioun, déi iwwerdeem en Ofhale vun engem Referendum iwwert d'Verfassungsreform freet, krut bis ewell bal 13.400 Ënnerschrëften online, woubäi och parallel Ënnerschrëften op Pabeier fir d'Petitioun vum Gérard Koneczny gesammelt ginn. Online leeft d'Petitioun nach bis den 8. November.

Wann dës Petitioun sollt iwwer 25.000 Ënnerschrëfte kréien, wëll sech jo och d'CSV fir e Referendum asetzen - sou wéi et och de Wëlle vun ADR, Déi Lénk an de Piraten ass.

D’ADR behaapt, datt bei der Petitioun, déi e Verfassungsreferendum fuerdert, Ënnerschrëften duerch d’Parlamentsverwaltung géinge geläscht ginn. An engem Bréif un de President vun der Chamber schreift d’ADR, et géing sécher eng Rei legitim Grënn ginn, fir Ënnerschrëften ze läschen, mee freet wéi eng Krittären dat sinn. Fir eng Rei Froen ze klären, freet d’ADR eng dringend Sitzung vun der Petitiounskommissioun.