Wéinst dem Covid-19 ginn den Ament keng Vëloscoursse gefuer. Dat soll awer nees vum 1. August un de Fall sinn.

De President vun der Lëtzebuerger Vëlos-Federatioun, Camille Dahm, mécht sech awer Gedanken, wéi een dat soll a kann ëmsetzen.

Camille Dahm: Wann ech gesinn, dass all gudden Dag, dësen an deen Organisateur muss Forfait erklären, wann ech weess dass mir eis sollen 20 Meter auseneen halen, dat si Consignen, déi mir eis ginn hu mam Sportsministère a mam Sport-Lycée zesummen, da muss ee schonns immens vill Fantasie opbréngen, fir am August Pelotonen mat iwwer 100 Coureuren, déi all Course wiesselen, beieneen ze gesinn. Trotzdeem fannen ech et gutt, wann d'Organisateuren, wéi déi vum Tour de Luxembourg, sech net aus der Rou brénge loossen an eisen Athleten eng Perspektiv bidden, fir dass si kënnen trainéieren a wësse wou et hi geet. Den Tour de Luxembourg ass vum 15. bis den 19. September geplangt, parallel mat der leschter Woch vum Tour de France.