De Grëff zu der Fläch a Mobbing, zwee Themen, déi no beienee leien.

Paul Gries

Mënschen a Geschichten: Paul Gries
De Paul Gries, President vun der Mobbing ASBL, zielt, wat Mobbing ass, a wat och Gesetzlech d’Erausfuerderunge vun der Zukunft sinn.

Intrigen a Schikane si Synonym fir de Mobbing. Ee Phenomen aus eiser moderner Welt, deen Aarbechter, Schüler awer och de Patron betrëfft. Mobbing ka krank maachen an ass och viru kuerzem an engem Gesetz definéiert ginn. De Paul Gries, President vun der Mobbing ASBL, zielt, wat Mobbing ass, a wat och Gesetzlech d’Erausfuerderunge vun der Zukunft sinn.

Christian Thoma

Mënschen a Geschichten: Christian Thoma
De Grëff zu der Fläsch war fir de selbstännege Kach a Patron vun engem Restaurant ëmmer méi zur Gewunnecht ginn.

D’Versuchung ass grouss, zemools an der Kichen. De Grëff zu der Fläsch ass fir de selbstännege Kach a Patron vun engem Restaurant ëmmer méi zur Gewunnecht ginn. Bis deen Dag, wou dem Christian Thoma opgefall ass, wat dat fir Auswierkungen huet. An dem Reportage seet hien eis, wéi hien et haut fäerdeg bréngt, ouni Alkohol ze liewen, a wéi et him dowéinst haut geet.