E soll e Schratt zeréck an d'Normalitéit si fir d'Beetebuerger Gemeng. De LiteraTour geet a seng 9. Editioun.

Nodeem d'lescht Joer dat ganzt just virtuell ofgelaf ass, soll de Publikum dëst Joer erëm vun enger  méi "normaler" Versioun profitéieren. Sëllege Liesungen, eng Konschtausstellung am Park a Kinosprojektioune lafen nach bis den 2. Mee.

D'Beetebuerger Schlass bitt eng ideal Kuliss, fir an d'Welt vun der Literatur anzedauchen. Sief et mat Liesungen, engem literaresche Rallye, Theater oder nach enger Open-Air-Konschtsausstellung. Endlech erëm zesummekommen, ass dem Beetebuerger Buergermeeschter Laurent Zeimet seng Devise, dat ganzt natierlech ënnert de sanitäre Moossnamen.

De Programm ass da ganz ofwiesslungsräich, ma d'Plaze sinn natierlech limitéiert.

Jonk Auteure kréien och d'Chance, hir neiste Bicher virzestelle wéi de Lëtzebuerger Duo Yorick Schmit an Dirk Kesseler, hiert interaktiivt Kannerbuch d'"Sandmeedchen" gouf hei eng éischte Kéier dem Publikum virgestallt.

Bis den 2. Mee kann ee sech also nach literaresch verwinne loossen, eng ganz Rëtsch vu Liesunge si schonn ausgebucht, een Zeechen dofir, datt de Wonsch vun der Beetebuerger Gemeng, d'Leit zesummenzebréngen, definitiv funktionéiert.