De Musée am klenge Bauerenduerf weist, wéi d'Leit fréier gelieft hunn.

Randschelt ass en idyllescht klengt Duerf an der Gemeng Wal: Eng Kapell, d'Paschtoueschhaus, e klenge Bistro an de Musée Thillenvogtei. Dat war et.

Beim genannte Musée stellt sech awer elo d'Fro, wéi et weider geet. Déi aktuell Besëtzer vun de Gebailechkeete wëlle verkafen a verhandele mat der Gemeng. Déi aktuell Gestionnairen hoffen awer och op Ënnerstëtzung vum Staat.

Randschelt Thillenvogtei / Reportage Pit Everling

Wéi hunn d'Leit um Land fréier gelieft?

Dat weist de Musée Thillenvogtei, deen an de leschte Joerzéngte vum Jean Ney opgebaut gouf. 1991 huet zu Wal alles ugefaangen a virun enger hallwer Dose Joren ass de Musée dunn an en ale Bauerenhaff op Randschelt geplënnert.

D'Famill Ney huet sech entretemps aus dem Alldags-Geschäft zeréckgezunn an zënter zejoert këmmert d'asbl Thillenvogtei sech ëm d'Gestioun, dat mam Gerant André Kirsch.

Et ass ideal fir Schoulklassen, mat verschiddenen Atelieren, wéi Brout baken, Holzatelier. Mir hunn eng komplett ageriichte Schoul, wou d'Kanner da kënnen Unterrecht wéi fréier halen. Dofir ass d'Gebai an de Site hei wierklech impeccabel gëeegent.

Dës Aktivitéiten, esou wéi grouss Gesellschaften, déi d'Scheier notzen, finanzéieren dat Ganzt, allerdéngs ginn dës Recetten net duer fir d'Personal an den Entretien. D'Oeuvre Grande-Duchesse Charlotte ënnerstëtzt de Musée lo mol bis 2023.

D'Famill Ney huet rezent bekannt gemaach, datt si wëll verkafen, den éischten Uspriechpartner sinn d'Gemeng Wal an d'Buergermeeschtesch Christianne Thommes-Bach.

D'Gemeng war bëssen iwwerrascht, datt dat elo séier op eis duer kéim, datt de Musée zum Verkaf stéing. Mir hunn dat finanziell net am Budget. Mir hu finanziell Suergen, wéi all kleng Gemeng.

En eventuell Kaf vum Musée ass och net Deel vum Fusiounsprojet mat der Nopeschgemeng Groussbus. Trotz all deem ass een an der Märei zu Wal prinzipiell gewëllt, d'Gebailechkeete vum Musée zu Randschelt ze kafen, well de Musée e groussen Deel vum patrimoine culturel vun der Gemeng ass. En ass schützenswäert an erhalenswäert.

Iwwert de Präis an d'Konditioune gëtt den Ament negociéiert, do gëtt et bis elo nach keen Accord

Et sinn zwee verschidden Usiichtspunkten. Do musse mer eis deemnächst un de Verhandlungsdësch setzen a kucken, wéi mer do viru kommen.

De Kaf wier dat eent, d'Weiderféiere vun engem valabele Projet dat anert,  sou d'Christiane Thommes-Bach. Dofir soll zesumme mat den zoustännege Ministèren no Léisunge gesicht ginn. Och de Gerant André Kirsch hofft fir d'Zukunft net méi just op eng punktuell- mä op eng generell staatlech Ënnerstëtzung.

Mir hoffen, dass mer dee Part, dee mer lo vun der Oeuvre kréien, op kuerz oder laang am beschten duerch eng Konventioun mam Staat ersetzen, wou mer all Joers e feste Montant kënne kréien, mat deem een och ka plangen.

D'Gebai vum Musée zu Randschelt ass geschützt. Am Projet vum PAG, deen an der Prozedur ass, proposéiert d'Gemeng, fir dës Plaz eng Bep-Zon, wou ëffentlech Träger e gewësse Bau-Spillraum hätten.