Op der Proprietéit vun der Famill Schank zu Eschduerf fënnt een ee vun de Gäert aus eiser Serie "Rendez-vous aux jardins".

Op ronn 2 Hektar heegen a fleegen d’Eschduerfer net just Weieren, d’Gréngs ronderëm eng Ruin, en Déiff-Gaart, natierlech Hochbeeter mat Geméis, mee och e reegelrechte Labyrinth. D’Koppel huet sech während hirer Vakanz an England an de Stil "englesche Gaart" verkuckt, an deelt dës Passioun reegelméisseg mat anere Gaarde-Frënn.
Bei Schanken fënnt een, wann een op Besuch ass, aus dem Staunen net méi eraus. Hire Gaart ass grouss, esou grouss, wéi e schéin ass. Op enger Fläch vun 2 Hektar ass en opgedeelt a verschidden Themen, Kummere mat Perspektiven, kréie mir erkläert. Laang Weeër tëscht héijen Hecken, riets dee wëllen Deel, deen net ugepaakt, mee wuesse gelooss gëtt, lénks d’geliefte Geometrie, en Irgäertchen aus dem Billerbuch, awer ouni Minotaurus... dofir mat engem Schrëftsteller.

Wann ee sech dëse Gaart am Kader vum Rendez-vous aux jardins ukucke kënnt, erlieft een donieft och nach Krimi-Ambiance. Den Auteur Marco Schank wäert fir d’Visite Guidée fir Spannung suergen, andeems hien aus senge Bicher virliest.

E Rendez-vous, deen een also net sollt verpassen. Infoen op jardinsluxembourg.lu.