Méi wéi jeemools brauche mir gemeinsam Ziler, Valeuren a besonnesch d'Vertrauen an d'objektiivt Wësse vun onofhängege Fachleit. Vum Pierre Hurt, directeur de l’Ordre des Architectes et des Ingénieurs-Conseils.

Carte Blanche vum Pierre Hurt

Mir brauchen eng Renaissance vun eisem Programm de politique architecturale ( ). De 14. Guide OAI Références, dee viru kuerzem publizéiert gouf, dokumentéiert ganz gutt déi aktuell Dynamik am Bau hei zu Lëtzebuerg. D’Architekten, d’Ingénieurs-Conseils an déi aner OAI-Beruffer (d’Urbanisten, d’Architekten d’intérieur an d’Architekt- /Ingénieur-Paysagisten), weisen do hir multipel a kreativ Léisunge fir eise Cadre de vie.

Mee et feelt heiansdo nach u Koherenz, Kontextualitéit, a besonnesch klore Prioritéiten a Valeuren, déi vun allen Acteure gedeelt ginn, fir dat mir déi akut Krisen – Klima, Wunnen – besser a schnell kënnen ugoen.

Dofir plädéiert den OAI fir e Revival oder besser nach e Neischreiwe vum Programm de politique architecturale, deen 2004 vun der ganzer Regierung ënnerschriwwe gouf, mat 14 prezisen Demarchen. Munches ass ëmgesat ginn, villes muss nach kommen.

Dat Dokument war d‘Resultat vun engem kooperative Prozess vun de Ministèren an Administratioune mat allen Acteuren um Bau (Konzepteuren, Handwierker an Entrepreneuren… ). Grad elo ass et wichteg dëse Prozess fundamental nei ze denken, nodeems d’Covid-Kris ons existenziell Problemer kloer opgedeckt huet. An och no der COP26 vu Glasgow, souwéi dem EU-Programm New European Bauhaus.

Dat wieren e resilient Funktionéiere vun eisem Cadre de vie op sozialer, ekologescher an ekonomescher Basis, a besonnesch eng echt a couragéis Baukultur, wou mir gemeinsam Liewensqualitéit deelen. Awer mir dierfen eis net mat onnëtze Reegelen iwwerfrachten, an och net nach dee klengste Risiko zu 100% juristesch ofdecken. De Mutt, d'Loscht zum kreativen Agéiere muss bleiwen.

Elo endlech eng reell an intelligent administrativ Simplificatioun an e schlaue Code de la construction, koherent mat klore Prioritéiten, fir datt et um Terrain virugeet. Lëtzebuerg soll weider Virreider sinn, nom Moto: Design first, build smart.

Méi wie jeemools brauche mir gemeinsam Ziler, Valeuren a besonnesch d‘Vertrauen an d‘objektiivt Wësse vun onofhängege Fachleit op allen Niveauen. Deene musse mir och an aller Transparenz d‘Moyene ginn, fir hir wichteg Missioun ze erfëllen. Well déi aktuell Vertrauenskris a wëssenschaftlech Fakten si ganz geféierlech fir eist friddlecht Zesummeliewen. Net nëmmen aus akuter Angscht, mee mat klorem an opgekläertem Kapp solle mir solidaresch sinn an och esou handelen.

( ) Le programme de politique architecturale, approuvé par le Conseil du gouvernement le 11 juin 2004, peut être consulté dans la Médiathèque du site www.oai.lu.