Eenzeg Nouvell ass eng Leeschtungssprëtz fir de Spring.

Extrem staark

Wiem déi bis elo 45 PS net duergoungen, fir dee bidd Dacia de Spring elo mat 65 PS un, dëst awer just an der Finition “Extreme”.