En Donneschdeg huet de Mobilitéitsminister François Bausch den neien nationale Busplang vum RGTR presentéiert, eng Offer, déi wéineg bekannt wier...

Zanter Juli hunn d'Busser vum RGTR-Netz nei Nummeren, e Freideg lancéiert de Mobilitéitsministère eng breet ugeluechten Informatiounscampagne. Wärend 4 Woche probéiert een an den 3 Amtssproochen an op Englesch esou vill Leit wéi méiglech op déi nei Offer am ëffentlechen Transport hinzeweisen.

D'Campagne wier néideg, well een am leschte Joer duerch d'Nofroe a Remarke vun de Leit gemierkt hätt, datt d'RGTR-Offer net wierklech bekannt ass. Dowéinst soll den RGTR-Reseau an de soziale Medien presentéiert ginn. Datt et iwwerhaapt nach Reklamm braucht, ass e bëssi verwonnerlech, ëmmerhin hunn dem Mobilitéitsminister François Bausch no 99,92 Prozent vun de Residenten hei am Land eng Ulafplaz fir den ëffentlechen Transport ze huelen an hirer Ëmgéigend. Trotzdeem gëtt et ëmmer rëm Kritik. Dës géing een och eescht huelen, eleng 800 Reklamatiounen, déi iwwert d'Gemengen erakoumen, hätt ee Rechnung gedroen. Et géing awer Grenze ginn.

De François Bausch: "Et dierf een net vergiessen, datt ee Busreseau keen Taxisreseau ass. Mir probéieren déi grouss Mass ze treffen, natierlech gëtt et ëmmer Leit, déi net zefridde sinn, well si do wou si wunnen, manner gutt ugebonne sinn. Mir kréien ni 100 Prozent zefridde gestallt, eleng mam Bus ass dat net méiglech."

Dowéinst misst een de Bus sou gutt wéi méiglech mat aneren Transportmëttel verbannen. Et ginn 183 RGTR-Linnen, déi vun 1.400 Bussen a ronn 4.000 Chauffeure couvréiert ginn. D'Gerance vum Reseau wäert komplett vu lëtzebuergeschen Entreprisen iwwerholl ginn. Bis 2030 soll dee komplette RGTR-Reseau elektresch ugedriwwe ginn. Hei hätt sech d'Busentreprise eng Erausfuerderung gestallt.

RTL

© RTL

Den Alex Kies, Direkter vum RGTR: "Et war éischter d'Schwieregkeet fir d'Depoten opzebauen, datt déi déi néideg Infrastrukturen hunn, fir d'Bussen opzelueden. Dat war sécherlech eng Erausfuerderung, mee mir sinn awer mat oppenen Äerm empfaange ginn, fir dat ëmzesetzen."

Fir d'Zukunft wiere virun allem déi ugespaante Personalsituatioun bei de Buschaufferen an d'Couvréiere vum ländleche Raum Punkten, bei deenen een nobessere misst. D'Infocampagne wäert 130.000 Euro kascht huet. Mat am Präis mat dran ass och eng Kaart, déi ee sech virtuell oder op Pabeier ukucke kann.

D'Schreiwes vum Ministère

François Bausch a présenté le nouveau réseau de bus national RGTR (22.09.2022)

Communiqué par : ministère de la Mobilité et des Travaux publics

 

François Bausch, Vice-Premier ministre, ministre de la Mobilité et des Travaux publics, a présenté en date du 22 septembre 2022, le nouveau réseau de bus national RGTR.

Depuis l'année 2016, le réseau des bus RGTR a été progressivement réorganisé en différentes phases afin d’améliorer l’offre de mobilité pour les usagers. Cette restructuration est arrivée à son terme en date du 17 juillet 2022 avec la mise en place de la dernière phase de réorganisation, accompagnée d'une nouvelle numérotation des lignes de l’intégralité du réseau RGTR. Le réseau d’autobus RGTR assure, ensemble avec les réseaux de chemin de fer, du tramway et des autres réseaux de bus, la couverture du territoire national et transfrontalier.

Le réseau d’autobus RGTR assure, ensemble avec les réseaux de chemin de fer, de tramway et d’autres réseaux de bus, une couverture exceptionnelle du territoire national et transfrontalier.

Les objectifs de la réorganisation du réseau permettent:

  • d’améliorer les interconnections entre différentes lignes et offres de transports,
  • de donner plus de flexibilité aux usagers,
  • de rendre le réseau plus lisible pour faciliter son accès,
  • et d’augmenter les temps de service le matin, le soir et le weekend pour offrir une vraie alternative à la voiture individuelle.

Dans le cadre de la Semaine européenne de la mobilité, nous lançons la campagne du nouveau réseau national de bus RGTR. Les lignes de bus ont changé de numéros. Les horaires ont été adaptés et le service a été renforcé. Il en résulte un réseau de bus plus attractif et plus compréhensible pour l'usager. L’objectif de la campagne est d’informer le grand public sur les caractéristiques du réseau RGTR et la possibilité de commander une nouvelle carte illustrant toutes les lignes. La version actualisée de la carte des bus représente une première correspondant à la réalité du réseau.

Dans le but d’améliorer la qualité du service, la nouvelle carte du réseau national RGTR a été adaptée afin de permettre aux usagers d’avoir un plan structuré et clair des lignes de bus. Le nouveau réseau national desservira la quasi-totalité des localités du Grand-Duché. Le service a été également renforcé, 7 jours sur 7: du lundi au samedi de 5 à 23 heures et le dimanche et jours fériés de 6 à 22 heures (horaires sur mobiliteit.lu).

La campagne est diffusée à la télévision, à la radio, dans la presse écrite et digitale, par des bannières sur les sites de divers médias, sur les réseaux sociaux, sur les écrans numériques dans les tramways et bus ainsi que sur les «full back» des bus du réseau RGTR. La campagne se décline également sur les affiches des abri-trams.

Les citoyens ont la possibilité de commander et de télécharger la nouvelle carte du nouveau réseau de bus national sous le lien www.rgtr.lu.