Déi Form vun Zesumme-Wunnen huet och zum Ausbeute vu Mënsche gefouert, déi miwwléiert Zëmmer an desolatem Zoustand fir een deiere Präis verlount kruten.

Fir deem entgéintzewierken muss mam neie PAG zu Esch op der Gemeng offiziell bei der Verwaltung fir all Cohabitatioun eng offiziell Demande gemaach ginn.

Déi gëtt dann am Detail ënnert d'Lupp geholl.

Kritik koum um Sonndeg vun der LSAP. Dës Decisioun wier net ze verstoen a souguer net ganz legal.