Dem Escher Buergermeeschter Georges Mischo geet et net drëms, eppes ze verbidden, mee villméi eng Situatioun ze reglementéieren.

Dem CSV-Buergermeeschter no wéilt de Logementsminister virum Summer nach e Projet de Loi presentéieren, fir d’Co-Locatioun ze definéieren. Dëse Moment wéilt een nach ofwaarden, ier een de Vott zum PAG op de Lee huele wéilt.

Den Escher Buergermeeschter hofft ausserdeem eng Unanimitéit fir de PAG ze kréien. Dem Georges Mischo no géifen et nach eng Partie Gemenge ginn, déi géifen op Esch kucken, wat fir eng Decisioun si zum aktuelle PAG huele géifen. Dës Gemengen hätten dem Mischo no déi selwecht Probleemer ewéi d’Minettemetropole.

Bis zum Vott soll e Workshop fir d’Escher Awunner an déi verschidde politesch Parteien organiséiert ginn. Ausserdeem soll eng Informatiouns-Campagne op d’Bee gestallt ginn.

Fir d’LSAP, déi gréissten Oppositiounspartei vun Esch, ass et e gutt Zeechen, dass nach eemol soll iwwer de PAG am grousse Grupp diskutéiert ginn. Fir de Steve Faltz vun den Escher Sozialiste misst de Punkt iwwer d’Co-Locatioun aus dem neie PAG erausgeholl ginn. E Bebauungsplang dierft net decidéieren, wie mat wiem zesummewunnt.