Wéinst de Läschaarbeschten koum et zu enger gréisserer Verschmotzung vun der Kuer.

De Verdacht vun en Donneschdeg huet sech wéi et schéngt elo confirméiert: D'Läschwaasser, dat beim Brand op der Kronospan op der Gadderscheier agesat gouf, huet d'Kuer (Chiers) massiv polluéiert, dat schreiwen den Ëmweltministère an de CGDIS an engem Communiqué. Wéi et weider heescht, konnt d'Waasser dat fir d'Läschen agesat gouf, net komplett vun den Opfänk-Reservoiren opgefaange ginn, en Deel ass dohier an de klenge Floss gelaf.

D'Prouwen, déi op verschiddene Plaze vum Floss geholl goufen, weisen eng héich Konzentratioun vun Ammonium an eng Reduktioun vu geléistem Sauerstoff. Dëst si Wäerter, déi wéi et heescht fatal si fir d'Liewen am Floss, virun allem a Flëss déi niddreg sinn.

Well dëse Floss och an der Belsch an a Frankräich fléisst, goufen d'Nopeschlänner och alertéiert.

D'Waasserwirtschaftsamt, sou wéi de CGDIS hunn dohier och elo Noutfallmesuren en Place gesat, fir den Impakt op d'Natur sou gutt et geet ze reduzéieren. En Aarbechtsgrupp analyséiert dann och elo, wéi een an Zukunft d'Läschwaasser besser a méi effektiv ënner Kontroll kritt.

Reaktioun vum Paul Schroeder, de Generaldirekter vum CGDIS

4 grouss Bränn vu bannen de leschten 8 Deeg d’Pompjeeën hei am Land gefuerdert. Interventioune bei deenen am ganzen iwwer 600 Männer a Fraen am Asaz waren.

D’Feier e leschte Sonndeg op engem Bauerenhaff zu Nidderkolpech an de Brand op der Kronospan hunn gewisen, wéi séier Läschwaasser ka knapp ginn. Eleng zu Suessem goufen éischte Rechnungen no ëm déi 2 Millioune Liter Waasser gebraucht, fir d’Flamen an de Grëff ze kréien, virop Drénkwaasser.

Dat wier eng Reflektioun wäert, sou de General Direkter vum CGDIS, Paul Schroeder.

Incendie Kronospan – Pollution de la Chiers par des eaux d’extinction 

Dans la suite de l’incendie dans la zone d’activités Gadderscheier, une pollution majeure de la Chiers s’est produite. Vu les quantités importantes d’eaux d’extinction, ces dernières n’ont pas pu être entièrement contenues dans le bassin de rétention de la zone d’activités et se sont déversées dans la Chiers. Des échantillons prélevés à plusieurs endroits par l’Administration de la gestion de l’eau ainsi que ceux de la station de surveillance automatisée à Pétange ont montré une concentration élevée en ammonium, en matières en suspension et une diminution très sensible de l’oxygène dissous.

Surtout les concentrations en ammonium et l’absence quasi-totale d’oxygène dissous sont fatales pour la vie aquatique, surtout en considérant les débits d’étiage qui règnent actuellement sur tous nos cours d’eau. Comme la pollution s’étend sur toute la longueur de la Chiers et impacte également la qualité de la Chiers en Belgique et en France, les autorités des pays voisins ont été averties dans le cadre du plan d’alerte international de la Commission internationale pour la protection de la Meuse.

L’Administration de la gestion de l’eau, en collaboration avec le Corps grand-ducal d'incendie et de secours (CGDIS), a commencé de mettre en place des mesures d’urgence visant à réduire l’impact sur l’écosystème. Un groupe de travail regroupant des agents de l’Administration de la gestion de l’eau et du CGDIS sera mis en place afin de mieux gérer les eaux d’extinction lors d’incendies de grande envergure dans les zones d’activité ou lors des feux de végétation, connus ces dernières semaines.