Bis 2021 sollen déi ëffentlech Fuerschungsinstituter zu Lëtzebuerg 16 Milliounen Euro zousätzlech kréien.

Dat huet de liberalen Héichschoulminister Claude Meisch en Dënschdeg de Moien annoncéiert. Dobäi komme sougenannte „Bonus de Performance" an der Héicht vun 20,5 Milliounen. Tëschent 2018 an 2021 kréien d'Uni, de LIST, den LIH, de LISER, den FNR an den ULCC am Ganze bal 1,5 Milliarden Euro.

Den Héichschoulministère huet awer och d'Strategie fir d'Fuerschung an d'Innovatioun bis 2030 presentéiert.

Claude Meisch: "Mir hu probéiert, eng Fuerschungsstrategie esou ze redigéieren, datt se eng Guidance soll ginn an datt se nach ganz vill Fräiraum och léisst, fir d'Entwécklung vum Fuerschungssecteur hei zu Lëtzebuerg. Dofir wollte mer eis op dräi Niveaue beweegen. Eng Kéier en Niveau, wou mer véier grouss Pilieren definéieren, véier grouss Stoussrichtungen, wou mer soen 'jo, do hu mer éischtens emol scho munches opzeweisen, jo, do läit eng grouss Erausfuerderung fir d'Zukunft, jo do kënne mer als Land och eppes areechen duerch eis Efforten an der Fuerschung.'"

Als prioritär gesäit d'Politik véier grouss Beräicher: d'Verännerung vun der Industrie an den Zerwisser, d'nohalteg Entwécklung, déi personaliséiert Medezin a Gesondheet an d'Educatioun am 21. Joerhonnert.

Doriwwer eraus wier d'kënschtlech Intelligenz e wichtege Bestanddeel vun der Fuerschung an der Innovatioun.

Claude Meisch: "Mir sinn der Meenung, datt dat sech duerch sämtlech Gebitter muss duerchzéien an duerchdeclinéieren, datt dat keen isoléiert Fuerschungsgebitt ass, mä datt artificiell Intelligenz natierlech och dozou gehéiert, och besser ze fuerschen, besser Fuerschungsresultater kënnen unzewennen, also och an der Entwécklung soll mat opgeholl ginn an dat net nëmmen isoléiert, mä ganz transversal."

Den Héichschoulministère huet zwar véier prioritär Beräicher an dorënner 19 Ënnerkategorien definéiert, déi speziell sollen encouragéiert ginn. Dat géif awer net heeschen, datt aner Projeten net méi géifen ënnerstëtzt ginn.

Iwwer rezent Medieberichter, déi vu Mobbing um Max Planck Institut geschwat hunn, sot de Claude Meisch, datt et net um Héichschoulministère wier als Éischten z'intervenéieren, vue datt et ëm en autonoomt Fuerschungsinstitut geet.

Claude Meisch: "Mir fillen eis scho concernéiert, dat ass wouer. Mir sinn am Kontakt mam Max Planck Institut fir erauszefannen, wat geschitt ass an och fir ze kucken, ob do richteg reagéiert ginn ass, ouni datt mir eis där Saach awer elo wëllen unhuelen. Mir hu jo hei keen direkten hierarchesche Lien, mä mir wëllen natierlech, datt Aktivitéiten, déi mer mat ëffentleche Gelder finanzéieren, datt mer do natierlech och wëssen, datt korrekt an no ethesche Prinzippien an der interner Gestioun och geschafft gëtt."