E Lëtzebuerger Militärsatellit gëtt elo ronn 180 Milliounen Euro méi deier wéi ursprénglech geplangt.

"Et wär onglécklech gelaf an och ze séier gaangen.“ Dat ass d'Reaktioun vum Defense-Minister François Bausch, deen dëse Projet vu sengem Virgänger dem Etienne Schneider geierft huet. Um Méindeg huet de Minister den Deputéierten an der Budgetskontrollkommissioun Ried an Äntwert gestanen.

Militärsatelitt / Rep. Annick Goerens

An trotzdeem géingen et nach vill oppe Froe ginn, seet d'Presidentin vun der Kommissioun, d'CSV-Deputéiert Diane Adehm. De Satellit géing méi deier gi wei geplangt, well déi italienesch Firma OHBI eng Rei Facteuren net consideréiert hätt. Notamment géing ee sech d'Fro stellen, firwat dës Firma ausgesicht gouf a firwat alles hätt missen esou séier goen.

De François Bausch:

„Ech hunn de Projet deemools jo net begleet, dofir kann ech dat net am leschten Detail jugéieren, mee wann een awer hei kuckt, dass d'Etuden nach gelaf sinn bis an den Juni eran, dass awer am Mäerz vum nämmlechte Joer de Gesetzprojet schonn deposéiert ginn ass, ech mengen do gesäit een awer, dass Etappen iwwerstierzt gi sinn. An ech mengen, dat ass och de Grond, firwat mer haut an der do Situatioun sinn.“

Et wär och eng onglécklech Aart a Weis, wéi dës Firma erausgesicht gi wär, gëtt den Minister zou.

"Et ass näischt Illegales, mee wat och hei de Problem ass, dat ass, dass mer guer net am Beräich ware vum Marché public an dunn en cours de route d'Strategie och nach eng Kéier gewiesselt ginn ass. Du sinn och  aner Offeren ugefrot ginn, bei zwee aneren Konkurrenten. An ech fannen et och onglécklech, dass déi Firma, déi d'Etude gemaach huet, herno och den Zouschlag kritt huet“.

Deemools war den Etienne Schneider fir dës Decisioun responsabel. De ganze Projet ofbriechen, wier awer keng Optioun, erkläert den aktuellen Defense-Minister.

„Vu dass am September 2018 déi Kontrakter ënnerschriwwe gi sinn, do gëtt et ganz staark Penalitéiten an deene Kontrakter. Ech ginn iech just ee Beispill: Wa mer den Delai verpassen, fir am Hierscht 2022, wou ee Slot reservéiert ass, fir de Satellit eropzeschéissen, da geet dat direkt an d'Milliounen, wat dat kascht u Strofzuelungen, déi fälleg si bei all Dag, wou een dat verréckelt. Guer net ze schwätzen, wa mer de Kontrakt unilateral géingen ofbriechen.“

Wann een awer elo scho souvill Sue fir dëse Beobachtungssatellit géing ausginn, misst een och kucken, eppes ze hunn wat ee kéint gebrauchen a mat deem ee kéint Opträg kréien.

"Et ass och net ze vergläiche mat Gov-Sat, wat een geostationäre Satellit ass, dat heescht, deen op enger fixer Plaz steet. Dat hei ass een Satellit, deen dréint ronderëm d'Äerd, dee ka Klima-Beobachtunge maachen, dee kann ee ganz villfälteg fir Beobachtungen asetzen. Dat ass schonn eppes, och op der Héicht, wou e flitt, wou e Besoin do ass fir Länner.“

Och auslännesch Partnerlänner, zum Beispill vun der NATO, kéinten duerno dovu profitéieren, sou nach den Defense-Minister François Bausch.