452 Benevole sinn dem Opruff vun der Regierung gefollegt fir Masken ze bitzen. Et ass een enormen Elan vu Solidaritéit, deen entstanen ass.

Tëscht 6.000 an 8.000 Maske goufe bis elo gebitzt a vun de Scouten agelagert. Dës Woch géif d’Regierung decidéieren, wat mat deene Maske soll geschéien, heescht et vu Säite vun de Scouten.

D'Kolleege vun der Tëlee ware bei e puer Fräiwëlleger kucken, wéi si dat alles maachen a wou d'Material hierkënnt.