Déi Prezisioune gëtt et vun der Gesondheetsministesch an dem Educatiounsminister op eng parlamentaresch Fro vun der CSV-Deputéiert Françoise Hetto.

Et war vill am Kader vum Zou- an Nees-Opmaache vun de Schoulen och iwwert d'Vakanzen-Aktivitéite fir Jonker rieds gaangen. D'Kolonië goufen erlaabt, mee mat Konditiounen, fir all Verbreede vum Covid-19 z'ënnerbannen; an awer: an 3 Kolonië goufen et Fäll vu positiv geteste Jonken, soudatt dës Aktivitéiten ofgebrach an d'Participanten Heem geschéckt goufen, fir du getest respektiv a Quarantän gesat ze ginn.

Ze preziséieren ass, dass et sech bei den 3 Fäll ëm Jonker handelt, déi sech net an der Kolonie ugestach hunn. Ze soen och, datt et sech ëm dräi Fäll handelt, déi et op 3 verschiddene Plaze goufen.

Et heescht awer weider,fir vigilent um Covid-Iwwerdroungs-Niveau bei alle Vakanzen-Aktivitéiten ze bleiwen, dat soen och d'Gesondheets- an den Educatiounsminister ...

Fäll vu Corona a Kolonien / Rep. Roy Grotz

... an zwar op Basis vun enger urgenter parlamentarescher Fro vun der CSV-Deputéiert Françoise Hetto.

Virop betounen d'Ministeren, datt déi 3 concernéiert Aktivitéite wéi gesot komplett ofgebrach gi wieren - an deenen 3 Fäll waren d'Tester vun den anere Participanten negativ.

D'Françoise Hetto wollt dann och wëssen, ob et dann net sënnvoll wier, wa sech d'Kanner an d'Moniteure virun de Kolonien a Campe sollten teste loossen - dorop soen d'Ministeren Lenert a Meisch, datt esou en Test net obligatoresch wier, mee fräiwëlleg - d'Test-Obligatioun géif et net ginn, well dëst keng definitiv Sécherheet wier.

RTL läit iwwerdeem en Dokument vir, aus deem ervirgeet, datt Jugend-Organisatiounen net méi spéit wéi de leschte Freideg matgedeelt kruten, datt Animateuren, déi dat wëllen, sech kënnen op Covid-19 teste loossen - d'Fraise vun dësem Test gi rembourséiert.

Allgemeng soen d'Ministeren an hirer Äntwert op d'parlamentaresch Fro vun der CSV-Deputéiert, datt vill Wäert op d'Preventioun geluecht gëtt, wéi d'maximal Participants-Zuel vu Jonken, d'Andeelen a kleng Gruppen an Formatioune fir d'Animateuren, un deenen 1.300 Responsabeler am Juli deelgeholl hunn.

Wéinst de méi héijen Zuele vun Infektiounen am Land gëllen iwwerdeem zanter dem 1. August an de Kolonië verschäerft Mesuren: deemno sollte Kolonië vun iwwer 30 Jonken an méi kleng Gruppen ënnerdeelt ginn - fir d'Schlofen an Zelter oder Dortoirë gëllen iwwerdeem keng nei Consignen, soss hätte misste Kolonien ofgesot ginn.

D'Recommandatiounen sinn och kloer am Fall, wou ee Participant Krankheetssymptomer huet: da muss e Raum virgesi sinn, wou dëse Jonke kann isoléiert ginn.