De Gesetzprojet fir zousätzlech 139 Milliounen Euro am Budget gouf en Donneschdeg mat den 31 Stëmme vun der Majoritéit um Krautmaart ugeholl.

Luxeosys-Vott / De Reportage vum Pierre jans

Déi zousätzlech 139 Milliounen Euro am Budget sinn néideg, fir dass den Observatiounssystem Luxeosys iwwerhaapt kann ugeschaaft ginn.

D'Oppositiounsparteien CSV, adr, Piraten an déi Lénk hu wéi ugekënnegt dogéint gestëmmt an och wéi ugekënnegt eng Motioun fir d'Enquêtëkommissioun gefrot, an där den Dossier "Militärsatellit" opgekläert gi wär. Dës Motioun gouf net ënnerstëtzt vun der Majoritéit. D'Oppositiounsdeputéiert hu sech awer net zefridde ginn. Si géifen déi onkloer Aspekter am Dossier Luxeosys onbedéngt gären an enger Enquêtëkommissioun beliichten. Do misst all Intervenant ënner Eed aussoen.

Den David Wagner vun déi Lénk huet den Deputéiert vun de Majoritéitsparteien an d'Gewësse geschwat. Wann ee seet, dass ee keng Enquêtëkommissioun wëll, heescht dat, dass d'Parlament geschwächt gëtt an de Refus wier en handfeste Skandal.

Extrait David Wagner

D'Majoritéitsparteien an och de Minister Bausch wéilten eegenen Aussoen no och méi Kloerheet an den Dossier. D'Cour des comptes gëtt mat dëser Aufgab beoptraagt. Op Demande vun der CSV a mat Ënnerstëtzung vun deenen anere Parteie konnt sech finalement drop gëeegent ginn, dass dëse Rapport vun der Cour des comptes da spéider ëffentlech an der Chamber debattéiert gëtt.