D'Chargéë fille sech net valoriséiert, obwuel si iwwert ee Fënneftel vum ganze Schoulpersonal bei der neier Rentrée ausmaachen.

Wéi vill ass d’Berufferfarung wäert vis-à-vis vun engem Diplom? A wisou ginn et Ënnerscheeder bei den Aarbechtskonditiounen, wann ee Chargé de Cours an net Enseignant oder Proff ass? D’Chargéë fille sech net valoriséiert, obwuel si iwwert ee Fënneftel vum ganze Schoulpersonal bei der neier Rentrée ausmaachen. 2.500 Enseignanten a Proffe sinn am Fondamental an am Secondaire betraff. Eng Sakgaass, iwwert déi ze wéineg geschwat gëtt, fanne si. D’Monica Camposeo huet zwou Chargéen aus dem Fondamental getraff a mat den zoustännege Gewerkschafte geschwat.

D’Claire Albrecht an d’Patricia Terreri halen zanter 7 respektiv 35 Joer Cours am Enseignement Fondamental: Ënnert de Chargéë selwer gëtt et eng Anciennetéit, déi zielt, mee wa mer elo vergläiche mat Quereinsteiger, déi elo nei ufänken, do zielt just hiren Diplom, dee si hunn, ob dat elo an der Eco ass oder an der Pedagogie, si sinn ëmmer virun eis, do zielt eis Erfarung guer net.

De Ministère setzt den Ament vill op de Quereinsteiger-Programm, fir der Penurie am Enseignement entgéintzewierken. Fir Leit, déi scho méi laang als Chargé dobäi sinn, bedeit dat awer, dass si an hirer Karriär net méi kënnen opsteigen: Ech hu virun engem Joer e CDI kritt an dunn hu se eng Formatioun, déi TRACK 2 geheescht huet, ofgeschaaft, an där ech als Chargé hätt kéinte mech weiderbilden. Dat heescht, déi konnt ech dunn net méi maachen. Am Plaz muss ech awer déi selwecht Formatioun maache wéi d’Quereinsteiger, just dass se bei mir net certificative ass.

Konkret heescht dat, dass déi nämmlecht Formatioun net nämmlecht unerkannt gëtt, dat trotz Beruffserfarung. Gekuckt gëtt nëmmen den Unisdiplom, deen d’Chargéen am Fondamental dacks net hunn, seet de Patrick Arendt, President vum SEW/OGBL: Et gesäit een och e bëssen, dass am Fong d’Iwwerleeung vum Minister éischter an déi Richtung geet, ze soen, dass déi Leit jo schonn an der Schoul sinn. Wann déi Leit forméiert ginn, hu mer kee méi an der Schoul, mee mir musse si awer méi bezuelen. An ech mengen, dat ass de sprangende Punkt, deen Net-Respekt vun deene Leit. Dass een einfach seet, déi si jo do a mir consideréiere si, dass se déi nämmlecht Aarbecht maachen wéi déi aner, awer mir brauche si vill manner ze bezuelen.

Den Ënnerscheed an der Paie steet bei de Chargéë selwer, ob am Fondamental oder am Secondaire, mol guer net an der Kritik, mee eben d’Aarbechtskonditiounen. D'Patricia Terreri, huet 33 vu 35 Joer als Titulaire geschafft: Si hunn en aneren Diplom wéi ech, dat ass net méi wéi richteg. Wat ech awer net esou richteg fannen, ass, dass mir déi selwecht Aarbecht maachen an d’Chargéen awer ganz aner Aarbechtskonditiounen hunn."

De Luc Wildanger, President vun der ACEN erkläert: Deen eenzegen Ënnerscheed, deen et gëtt, ass, dass déi eng Employéë sinn an déi aner Fonctionnairen. Deen Ënnerscheed ass vollkomme legitim. Wat mir als Gewerkschaft ëmmer kritiséieren, ass den Ënnerscheed bei den Aarbechtskonditiounen effektiv. Do ginn et leider Ënnerscheeder, well d’Chargéë keng Altersdecharge hunn an d’Chargéë keng Koeffizienter hunn, wat dozou féiert, dass d’Chargéë méi Stonne Cours mussen halen.

Am Secondaire ginn souwuel Chargéen wéi och Proffe mat engem Unisdiplom rekrutéiert. D’Aarbecht am Alldag wier déi nämmlecht, ma d’Belaaschtung fir d’Chargéen awer méi héich.

Dobäi kommen a verschiddene Fäll befristet Aarbechtskontrakter an en heefege Wiessel vun der Schoul.

An duerch de Quereinsteiger-Programm kann eng erfuere Chargée am Fondamental eréischt als Lescht eng Klass wielen, wat et da bal onméiglech mécht, fir nach Titulaire ze ginn.

Suerge mécht sech d’Patricia Terreri haaptsächlech fir déi Chargéen, déi nach méi laang am Beruff wäerte sinn. D’Angscht ass, dass een trotz Beruffserfarung da just nach ersetze kann: "Wann een 20 Joer dobäi ass an a Konditioune schafft, déi net onbedéngt immens fair sinn an et mécht een den Job 20 Joer laang. Ech mengen, dat weist jo d’Engagement, wou déi Leit hunn. An déi ginn einfach elo am Reen stoe gelooss.