Dee Constat mécht d'Gesondheetskeess beim Decompte vun der Assurance-Dépendance vum Joer 2021.

D'Zuel vu Beneficiairë wier vun 2020 op zejoert ëm 2,7 Prozent geklommen, allerdéngs wier d'Hausse bei de Soinen doheem méi staark (3,6%) wéi bei de Soinen an Etablissementer (1,1%). Dat géing sech zum Deel duerch Effekter vun der Pandemie erklären, esou d'CNS, notamment duerch eng gewësse Retizenz vun der Populatioun, fir a Fleegeheemer ze goen. Knapp 1.500 Leit profitéieren am Duerchschnëtt am Joer vun der Assurance-Dépendance. Bei sech doheem ginn annerhallef Mol méi Leit versuergt wéi a Strukturen.

2021 gouf dann de finanziellen Equiliber erreecht, sou wéi d'Gesetz et virgesäit, sou d'Gesondheetskeess. D'Recettë louche mat 847,7 Milliounen Euro (+8,5%) iwwert de lafenden Depensë mat 828,8 Milliounen Euro (+11,1%). Déi global Reserv louch domat Enn 2021 bei 369,7 Milliounen Euro.