De Landwirtschaftsministère huet Mesuren decidéiert, fir enger méiglecher Liewensmëttelkris entgéintzewierken, déi duerch den Ukrain-Krich kéint entstoen.

Mouveco Derogatioune Landwirtschaft / Rep. Sabrina Backes

Terrainen, déi broochleien, däerfe mobiliséiert ginn. Och sinn Derogatioune bei der Rotatioun vun de Kulture méiglech. De Mouvement Ecologique fënnt, dass d’Mesuren net wäit genuch ginn.

Der ONG no misst een d'konventionell Landwirtschaft éischter reduzéieren, wéi se ze fërderen. De Jaques Pir vum Mouvement Ecologique :

"Wann ee sech d'konventionell Landwirtschaft ukuckt - et muss ee bedenken, datt ee Maishäckseler 2.000 Liter Mazout den Dag brauch. Pestizide russescht Äerdgas brauchen. Konschtdünger russeschen Äerdueleg... Dat ass keng Léisung. Schold ass d'konventionell Landwirtschaft, d'konventionell Landwirtschaft ass keng Léisung, mee en Deel vum Problem."

De Mouvement Ecologique kritiséiert och den héije Véibestand zu Lëtzebuerg an de groussen Deel u Surfacen, déi dofir musse mobiliséiert ginn. Zousätzlech Fläch ze notzen, déi bis dato brooch läit, wier deementspriechend net d’Léisung:

"Den Observatoire de l'environnement naturel huet festgestallt, datt grad am Oppeland iwwer 80% vun den Déierenaarte vum Ausstierwe bedreet sinn an dass ebe grad am Oppeland de gréisste Verloscht ass vu Biodiversitéit. Dat féiert eben dozou, dass mer grad an deene Beräicher e grousse Prozentsaz vu Fläche brauchen, déi naturno bewirtschaft ginn oder respektiv der Natur iwwerlooss ginn, fir eben eng gewëss Biodiversitéit ze generéieren."

Baueren, déi wëllen d'Mesurë vum Landwirtschaftsministère ëmsetzen, musse sech awer un eng Rei Konditiounen halen. Ënnert anerem gëllen d'Mesurë just fir Kulturen, déi fir d'Liewensmëttelproduktioun ugebaut ginn. Och solle Bléisträifen nieft de Felder ugeplanzt ginn. Eng Mesure, déi awer eréischt no e puer Jore positiv Resultater weise kéint, de Jaques Pir:

"Normalerweis sinn déi Bléisträife méijäreg, also iwwer 5 Joer ausgeriicht, wou eben de Bauer eng Subventioun kritt, fir eben déi 5m breet Sträife leien ze loossen, do bréngt et tatsächlech eppes fir d’Biodiversitéit. Déi eejäreg Bléisträif ass zwar fir d'Aen, mee well do ebe kee ganzen Zyklus vun Insekte ka stattfannen, bréngt e fir d’Biodiversitéit relativ wéineg."

Dem Mouvement Ecologique no misst d’Biolandwirtschaft weider ausgebaut ginn. Och Mesurë fir kënnen d'Lierwensmëttelverschwendung ze reduzéieren, fënnt d'ONG méi effektiv wéi d'Derogatioune vum Ministère.

D'Lëtzebuerger Bauerenzentral begréisst iwwerdeem, datt Lëtzebuerg déi vu Bréissel proposéiert Ausnamereegelung ëmsetzt, ma d'Centrale paysanne stellt an deem Kontext eng Rei Fuerderungen. Ënnert anerem misst den administrativen Opwand bei der Ëmsetzung sou niddreg wéi méiglech gehale ginn an et misst dréngend den Dialog mat de landwirtschaftlechen Acteure gesicht ginn.