D'Psychotherapie soll jo vun der CNS rembourséiert ginn. D'Petitioun n°2309 geet méi wäit.

Si fuerdert, datt generell d'Seancë beim Psycholog sollen iwwerholl ginn.

Wéi wichteg, awer och wéi käschtenintensiv e psychologesche Suivi si kann, déi Erfarung huet d'Paula Antunes selwer gemaach. D'Petitionärin, Mamm vun 3 Kanner, huet hire Mann verluer. Eng Belaaschtung fir déi ganz Famill. Du koum och nach d'Pandemie, iwwerdeems déi jéngst Duechter an der Schoul gemobbt gouf.

D'Paula Antunes: "Zwee Leit an der psychologescher Betreiung, dat gëtt immens deier, wann een net e Remboursement huet. Leider Gottes falen ech dann och nach an d'Klass 1a, dann huet ee jo nach manner an der Pai. Dann hunn ech gesot, nee, dann hunn ech léiwer mäi Meedche léisst sech betreien an ech bleiwen dann eben eraus."

De Schoulpsycholog iwwerdeems hätt kee Suivi gemaach. Also blouf näischt anescht iwwreg wéi 90€ d'Woch an de Psycholog ze investéieren. Eigentlech hätt och de Bouf misse bei de Psycholog goen, mee dat war finanziell net ze stemmen.

Si hätt mat ville Leit geschwat, déi praktesch am selwechte Fall wieren, seet d'Paula. Si bräichten Hëllef, mee kéinte sech et net leeschten.

"Mat ärer Petitioun trefft dir den Nol op de Kapp", dat war den allgemenge Konsens an der Chamber.  Awer och de Constat, datt net genuch iwwer déi existent Offer vu gratis Prise en charge informéiert géif.

Zum Beispill kéint iwwer den Office National de l'Enfance e Remboursement fir Jonker bis 25 Joer ugefrot ginn, sot d'LSAP-Deputéiert Simone Asselborn-Bintz.

Nieft der Santé géifen och de Familljeministère an den Educatiounsministère verschidde gratis Prise-en-chargen ubidden, huet iwwerdeems d'Gesondheetsministesch erkläert. Si hätt awer selwer net de ganzen Iwwerbléck, huet d'Paulette Lenert zouginn.

D'Seance beim Psycholog vun der CNS rembourséieren ze loossen, wéi bei de Psychotherapeute geplangt, wier aktuell net méiglech. Dat huet de Sozialminister Claude Haagen erkläert. Et géif nämlech kee legale Kader ginn, deen de Beruff vum Psycholog definéiert. Deemno och keng Akten an Tariffer, op déi d'Gesondheetskeess sech baséiere kann.

Conclusiounen

Prioritär wëll de Sozialminister elo emol den Tarif-Sträit tëscht de Psychotherapeuten an der CNS reegelen. D'Fapsylux, d'Federatioun vun de Psychotherapeuten, hat awer schonn ugekënnegt, net un der éischter Mediatiounsronn um Freideg deelzehuelen. Et wéilt een dës Prozedur juristesch préiwen.

Nieft der Santé géifen och de Familljeministère an den Educatiounsministère verschidde gratis Prise-en-chargen ubidden, huet iwwerdeems d'Gesondheetsministesch erkläert. Si hätt awer selwer net de ganzen Iwwerbléck, huet d'Paulette Lenert zouginn. Dee wëll ee sech verschafen, d'Informatiounen zesummendroen an da besser kommunikéieren.

Dernieft soll mam Educatiounsministère gepréift ginn, ob et aus Diskretiounsgrënn net besser wier, d'Seance beim Schoulpsycholog am Cepas ausserhalb vun de Schoulstonnen ze leeën. Dat fir ze verhënneren, datt betraffe Kanner a Jonker stigmatiséiert ginn.

An zu gudder Lescht soll och diskutéiert ginn, ob de Beruff vum Psycholog e legale Kader kréie soll, fir kënne rembourséiert ze ginn.

Schreiwes Ministère de la Sécurité sociale

Vers une prise en charge des actes de psychothérapie : désignation d'un médiateur
Communiqué par : ministère de la Sécurité sociale

La santé mentale est une priorité pour Claude Haagen, ministre de la Sécurité sociale, et Paulette Lenert, Vice-Premier ministre et ministre déléguée à la Sécurité sociale. Dans ce contexte, la prise en charge des actes de psychothérapie par l'assurance maladie est un impératif pour que toutes les personnes assurées puissent avoir recours à un soutien professionnel, indépendamment de leurs moyens financiers.

Alors que les négociations entre la Caisse nationale de santé (CNS) et la Fédération des associations représentant des psychothérapeutes au Grand-Duché de Luxembourg (FAPSYLUX) ont débuté il y a plusieurs années, d'abord pour l'établissement d'une convention et plus récemment pour les tarifs en la matière, ces négociations n'ont malheureusement pas été couronnées de succès.

Suite au constat de l'échec des négociations par le conseil d'administration de la CNS en date du 14 septembre 2022, la procédure de désignation d'un médiateur a été entamée par l'Inspection générale de la sécurité sociale (IGSS). Toutefois, l'IGSS n'a pas été en mesure de procéder à la désignation d'un médiateur lors de la réunion du 23 septembre 2022.

Suite à l'information transmise par l'IGSS au ministre de la Sécurité sociale et en application des dispositions légales en vigueur, Claude Haagen a désigné en ce jour un médiateur, déclenchant ainsi la procédure de médiation.