Ingenieure vun der Uni Lëtzebuerg hunn d'Energiepäss ënner d'Lupp geholl a festgestallt, datt d'Wäerter fir Gebaier deelweis vill ze héich ageschat goufen.

Zënter 2009 mussen Immobilien am Grand-Duché, déi de Besëtzer oder de Locataire wiesselen, en Energiepass hunn. Déi national Ëmsetzung vun der EU-Direktiv gesäit vir, datt d'Estimatioune déi fir d'Gebai gemaach goufen no 3 Joer mam tatsächleche Verbrauch solle confrontéiert ginn.

D'Analysen, déi d'Uni iwwert de Wee vun e puer honnert Stéchprouwe gemaach huet weisen, datt d'Energieconsommatioun vun Eefamilljenhaiser ëm bis zu 74% ze héich ageschat gouf, déi vu Méifamilljenhaiser souguer ëm bis zu 103%.

Besonnesch grouss ass d'Diskrepanz tëschent Estimatioun a Realverbrauch bei ale Gebaier.

Nei Gebaier géingen dogéint heiansdo ze gutt bewäert ginn, esou den Ingenieur vun der Uni Lëtzebuerg, deen dofir plädéiert, fir op dëser Plaz nozebesseren.

Den Energiepass ass mëttlerweil fest mam Lëtzebuerger Immobiliemarché verknäppt, denke mer alleng drun, datt déi energetesch Klasséierung jo och dacks en zolitten Afloss op de Wäert vun engem Gebai kann hunn.

D'Uni Lëtzebuerg betount nach, datt si a kenger Form den Energiepass selwer wéilt a Fro stellen.

AUDIO: Uni analyséiert Energiepäss: vill Feeler! Rep. Pit Everling

Communiqué (27.05.2014)

Clarifications concernant les conclusions de l’analyse sur les certificats de performance énergétique menée par l’Université du Luxembourg

L’Université du Luxembourg a récemment publié une étude qui conclut que les certificats de performance énergétique «surévaluent largement la consommation d’énergie finale».

Les certificats de performance énergétique pour les bâtiments d’habitation ont été introduits au Luxembourg en 2008 par le biais du règlement grand-ducal modifié du 30 novembre 2007 concernant la performance énergétique des bâtiments d’habitation. Cette réglementation a transposé en droit national, par adaptations successives, les principales dispositions des directives européennes sur la performance énergétique. Suivant ces directives, un certificat de performance énergétique doit indiquer la performance énergétique d’un bâtiment afin de permettre notamment aux propriétaires ou locataires d’un bâtiment de comparer sa performance énergétique.

Le certificat de performance énergétique repose au Luxembourg, comme dans les autres États membres, sur le besoin énergétique calculé qui tient compte d’un utilisateur standardisé. La classe de performance énergétique est établie sur base de ce calcul et n’a pas de lien avec les consommations réelles mesurées par les utilisateurs du bâtiment. Afin de pouvoir comparer différents bâtiments, seul un calcul standardisé peut être utilisé. En effet, comme les habitudes de consommation des utilisateurs des bâtiments peuvent varier fortement, les consommations réelles ne peuvent guère être prises en compte pour la définition des classes énergétiques.

La conclusion de l’étude qu’il existe d’importantes surévaluations de la consommation d’énergie finale montre uniquement le fait qu’il peut y avoir des différences entre le besoin énergétique calculé pour un utilisateur standard et la consommation réelle générée par l’utilisateur du bâtiment.

Les conclusions de l’étude de l’Université du Luxembourg ne mettent pas en cause le système de la certification de la performance énergétique mis en place au Luxembourg.

Communiqué par le ministère de l’Économie et du Commerce extérieur