Bekannt Lëtzebuerger Geschäftsleit a Responsabeler aus dem Marketing an der Kommunikatioun hunn 3 Wënsch fräi...

Dir hutt 3 Wënsch fräi mam Alain Ierace

Dir hutt 3 Wënsch fräi...

- dass mir des sanitär a mëttlerweil och wirtschaftlech Kris alleguerte gutt iwwerstinn.

- dat déi Valeuren déi mir am Confinement kennegeléiert hunn wei Solidaritéit, Hëllefsbereetschaft a Verantwortung och bäibehale ginn.

- dass d’Metiere vun der Kommunikatioun an der Publicitéit en anere Stellewäert an der Zukunft hunn an och dozou bäidroen eng méi nohalteg Welt ze schafen.