Waldbredimus XClassics ass am August all Joer e Rendez-vous fir d'Amateure vum Reitsport. Ee Weekend Dressur an ee Weekend Sprangreiden.

Um Sonndeg huet et geheescht feelerfräi iwwert Staange sprangen. Dat huet all déi Sportler intresséiert déi net grad an der Vakanz sinn an sech net am Ausland op engem Turnéier weise mussen.

Am grousse Präis haut waren d'Halschent lëtzebuerger Reider an d'Halschent Auslänner. Victor Bettendorf a Marcel Ewen ware sécher di bekanntsten vun hinnen. Mee Lynn Theis, Jerry Schmit, Noémie Goergen, Victoria Häussler, Lucie Kieffer an Kelly Alan hu sech Chancen ausgerechent.

8 vun de Reider si mat hire Päerd an d'Finale komm, well se virdun 0 Feeler um Parcours haten.

Am Stiechen huet de Marcel Ewen deen als 2. beschte weiderkomm war, leider bëssen ofgeraumt soudass fir hien just di 5. Plaz iwwreg blouf.

Deen Däitsche Markus Lunkes war als 1. aus der Virronn komm, an hien huet am Stiechen nach emol 0 Feeler geridden, soudass hien ganz gënschteg am Klassement louch.

Leider fir hien war dee nächste Starter de lëtzebuerger Victor Bettendorf, an dem Victor säi Päerd "Call me Hugo" huet e Sprintparcours higeluecht. 8 Sekonne besser wéi de Markus Lunkes an och kee Feeler. dat sinn natierlech Welten bei engem Parcours deen der just 40 gedauert huet.

A fir nach eng drop ze setzen huet de Victor Bettendorf mat sengem 2. Päerd am Stiechen och e Nullfeeler Parcours gemaach. A seng Zäit ass duergaangen fir di 2. Plaz. Am Resumée : 1. Plaz Victor Bettendorf, 2. Plaz Victor Bettendorf, wat wëlls de méi?