D'Ausstellung "Portugal et Luxembourg - Pays d’espoir en temps de détresse" hat esou e Succès, datt elo Visites guidées a 4 Sproochen ugebuede ginn.

D'Expo, déi den 13. Februar scho Vernissage hat, huet duerch d'sanitär Kris hir Diere missen zoumaachen. Bis d'Visitten dunn erëm erlaabt waren, huet eng Ekipp vun der Abtei Neimënster an Zesummenaarbecht mat MemoShoah eng virtuell Visitt vun der Ausstellung online gesat.

Antëscht ass d'Expo awer erëm fir de Public op an och bis den 13. September verlängert ginn.

Wéinst dem enorme Succès huet MemoShoah decidéiert, fir Visites guidées op Lëtzebuergesch, Portugisesch, Däitsch a Franséisch unzebidden.

"Portugal et Luxembourg - Pays d’espoir en temps de détresse" soll d'Länner beliichten, déi an Noutsituatioune Refugiéen opgeholl hunn, déi entweder vum Krich oder anerem Misär geflücht sinn - wat souwuel fir Lëtzebuerger, wéi och Portugisesch Bierger an der Vergaangenheet de Fall war.