Kommt mir huelen d‘Politik beim Wuert a mir iwwerraschen ons selwer am neie Joer: Engagéiere mir ons all, fir dës gutt a wichteg Deklaratioun mat Liewen ze fëllen. Vum Pierre HURT, directeur de l’Ordre des Architectes et des Ingénieurs-Conseils. (oai.lu)

Carte Blanche vum Pierre Hurt

Den 30. November 2021 hunn d‘EU-Kulturminister d‘Konklusiounen (1) zu Kultur, Qualitéitsarchitektur an nohaltegen Liewensraum als Schlësselelementer vum neien Europäesche Bauhaus adoptéiert.

Hei en Zitat:

"D‘Architektur an eis gebauten Ëmwelt sinn Ausdrock vun der Kultur, der Liewensweis an de Wäerter vun der Vergaangenheet an der Géigewaart. Sie bilden d‘Grondlag fir eist kulturellt Ierwe vu muer an droen dozou bäi, eis Gesellschaften an Identitéiten ze prägen."

Den OAI begréisst dës wonnerbar Deklaratioun.

Et ass en Opruff fir eng ganzheetlech, inklusiv, interdisziplinär, qualitativ héichwäerteg an laangfristeg Visioun vun eiser Baukultur an eisem Zesummeliewen.

Mee vill ze oft gi mir leider gléckséilegen an ze abstrakten Theorien no, amplaz méi staark vernetzt a kontextuell ze handelen, an virun allem d’Verhale vun de Bierger um Terrain mat anzebannen.

Eis intellektuell Trägheet an eisen Mangel u Virwëtz loossen ons ze oft gleewen, dass d’Vereinfachung vun den Realitéiten, d‘Ausblende vum méigleche Chaos, souwéi eis algorythmesch Modeller, d’Allheelmëttel fir eisen Alldag kéinte sinn.

Et ass onbegräiflech firwat mir, no all deene Krisen, nach ëmmer gleewen, dass en iwwerdriwwene Wettbewerb besser wier, wéi eng reell a fair Zesummenaarbecht an dat op allen Echellen, zemol an de vitale Beräicher.

D‘Komplexitéit an déi staark exponentiell Auswierkunge vun de Phenomener erfuerderen eng wäitsiichteg Aarbecht um Terrain, a besonnesch keng virtuell Fluchtwelten.

Dofir brauche mir méi Fräiraum a méi Qualitéits- a Stabilitéitsreserve fir eng richteg robust Gesellschaft, déi manner verletzlech ass.

Des EU-Deklaratioun geet an déi gutt Richtung a viséiert gëtt eng qualitativ héichwäerteg Architektur an a resiliente Cadre de Vie fir eis all.

Den europäesche Conseil hält och fest: D’Architekten, d’Ingenieuren a Urbanisten spillen eng zentral Roll an allen Phasen vun der Entwécklung vun engem qualitativen Liewensraum. Sie leschten e wesentleche Beitrag zum Allgemengwuel, andeem si der territorialer Diversitéit an den Bedierfnisser vun der Zivilgesellschaft Rechnung droen.

Kommt mir huelen d‘Politik beim Wuert a mir iwwerraschen ons selwer am neie Joer:

Engagéiere mir ons all, fir dës gutt a wichteg Deklaratioun mat Liewen ze fëllen.