Nom Hin an Hier an der Biisser Gemeng huet de Conseil um Mëttwoch iwwert den neie Schäfferot ofgestëmmt.

Souwuel déi zwee viregt CSV-Schäffen, Frank Clement a Carlo Mulbach, wéi och de Buergermeeschter Jos Schummer waren zeréckgetrueden. Ausléiser waren Differenzen ëm dee geplangten Datenzenter vu Google, deen zu Biissen soll implantéiert ginn.

Fir de Buergermeeschterposte krut den David Viaggi 10 Jo-Stëmmen an 1 Nee-Stëmm. De Roger Saurfeld gëtt 1. Schäffen, bei him goufen et 6 positiv Votten a 5 Gemengerotsmemberen hu sech enthalen. Déi Ex-CSV-Consillère Cindy Barros gouf op de Poste vum 2. Schäffe gewielt. Bei hir waren et 7 Jo-Stëmmen a 4 Nee-Stëmmen.