Vum Quartier NeiSchmelz, deen zu Diddeleng entstoe soll, ass scho vill geschwat ginn.

Quartier NeiSchmelz / Monica Camposeo

Op enger Informatiounsversammlung goufen dës Woch d’Verännerungen um PAG, esou wéi och déi 4 PAPe presentéiert.

Ronn 1.000 Wunnunitéite sollen um Site vun der aler Schmelz entstoen. D’Gemeng Diddeleng rechent mat 2.300 neie Biergerinnen a Bierger. Dat 40 Hektar grousst Areal ass a véier PAPen agedeelt. Eng Charakteristik vum neie Quartier soll d’Mobilitéitskonzept sinn.

D'Sala Makumbundu, Architektin: De Quartier huet een Atout, nämlech déi Gare, déi scho besteet. Doduerch hu mer schonn emol en Uschloss un den ëffentleche Schinnentransport. Mir ergänzen dat dann iwwer de Citybus-Reseau vun der Gemeng Diddeleng, de regionalen Schnellbus kënnt och an de Quartier. Dat heescht den ëffentlechen Transport ass immens gutt ofgedeckt.

D‘Mobilitéit huet och vill Diddelenger un der Informatiounsversammlung interesséiert. Fir d’Akzeptanz vum Projet an der Gesellschaft ze garantéieren, leet d’Gemeng Diddeleng vill Wäert op d’Biergerbedeelegung.

„Dofir hu mer am Virfeld vun de PAPen, déi mer virgestallt hunn, och Workshoppen organiséiert, wou d’Diddelenger Bierger sech konnten abréngen. An den Owend hu mer dann och gewisen, a wéi fern an de verschiddenen PAPen, déi agereecht goufen, och dem Avis vun de Bierger Rechnung gedroe gouf.“

Op der Informatiounsversammlung ass och vill vum bezuelbare Logement geschwat ginn. De Buergermeeschter huet dorop eng kloer Äntwert: Mir hunn hei déi eemoleg Chance, dass mer op deenen 40 Hektar Frichen de Fond de Logement zu 80% Proprietär ass an d’Gemeng zu 20%. Esou dass mer als ëffentlech Akteuren natierlech hei subventionéierte Wunnengsbau wëlle maachen, sief et an der Locatioun – mir hunn och e staarken Accent op der Locatioun – sief et an der Vente.

De Projet NeiSchmelz soll e gemëschten a grénge Wunnquartier ginn, mat villen ëffentleche Plazen, Geschäfter, Caféen an Atelieren. Enn 2021/ Ufank 2022 soll mam Bau vun den éischten Haiser ugefaange ginn. De Projet soll Diddeleng déi nächst 10 bis 15 Joer begleeden.