Den Eric Thill ass elo offiziell de Buergermeeschter vun der Gemeng Schieren. Camille Pletschette a Ben Pierrard, esou heeschen déi zwee nei Schäffen.

Och d'Gemeng Suessem kritt en neie Schäffen. De Mike Lorang huet den Eed vis-à-vis vun der Inneministesch Taina Bofferding ofgeluecht, seng nei Funktiounen exakt auszeüben.