Mir stinn der Decisioun, dass den neie Centre vum CGDIS op Diddelenger Terrain gebaut gëtt, net favorabel géintiwwer.

Esou reagéiert de Beetebuerger Buergermeeschter Laurent Zeimet op d'Äntwert vun der Inneministesch Taina Bofferding op eng parlamentaresch Fro vum DP-Deputéierte Gusty Graas.

De Laurent Zeimet reprochéiert der Ministesch d'Realitéit falsch duerzestellen. Hie géif d'Decisioun vum Verwaltungsrot vum CGDIS zwar akzeptéieren. Allerdéngs hätt hien am leschte vu ville Bréiwer zu der Affär, kloer bedauert, dass de proposéierten Terrain op Beetebuerger Säit net emol evaluéiert gi wär. Dat hätt hien iwwregens am Optrag vum ganze Gemengerot gemaach, esou de Laurent Zeimet.

''Dat hätt sécherlech kënne besser lafen. Dat hätt kënne vill méi transparent vun Ufank u lafen. Mir hu jo e puer Bréiwer misse maachen, bis mir elo eng Äntwert kruten. Dat hätt ee sech alles anescht kënne virstellen. Dofir fanne mir et ëmsou méi kéng elo an enger parlamentarescher Fro e bëssen ''Geschichtsklitterung'' ze maachen an dat dann duerzestellen, wéi wann Beetebuerg op eemol favorabel dozou wär. Mir akzeptéieren et, mä mir hätten eis eng aner Approche gewënscht.''

Elo fuerdert de Laurent Zeimet, dass bei der Planung vun dësem Zenter awer déi zwou Gemengen an déi zwee Corpse mat agebonne ginn.

Taina Bofferding: Standuert fir neie CGDIS-Zenter Diddeleng-Beetebuerg ass fix

Den neien Zenter vun de CGDIS-Corpse vu Beetebuerg an Diddeleng kënnt nieft d'Autobunn op en Terrain an der Diddelenger Industriezon "Riedgen".

Méi genee bei d'Firma "Husky". Dës Decisioun war unanime am Februar am CGDIS-Verwaltungsrot geholl ginn, der Beetebuerger Gemeng matgedeelt ginn, déi hirersäits an engem Bréif am Abrëll favorabel op dës Decisioun reagéiert hätt.

Dat äntwert d'Inneministesch op eng entspriechend Fro vum DP-Deputéierten a Beetebuerger Schäffe Gusty Graas.

De Politiker hat op e Bréif vun enge 40 Leit aus dem Beetebuerger Zenter higewisen, wou de Choix vum neie Site zu Diddeleng kritiséiert an a Fro gestallt gi war. Och op RTL hate mer Iech vun dëse Kriticken a Mësstéin vun de Pompjeeë geschwat.

Op dës Kriticke geet d'Taina Bofferding weider net an, mä verweist wéi gesot op déi offiziell Decisiounen, déi am héchste Gremium vum CGDIS geholl gi wieren. Och wier d'Wiel vum Site fir den neien Zenter, deen d'Aufgabe vun den zwee Zentren Diddeleng a Beetebuerg wäert ënnert engem Daach regroupéieren, ewell virum 1. Juli 2018 geholl ginn. Op deem Dag waren d'Rettungsservicer jo national matenee fusionéiert.

D'Inneministesch geet och net op d'Remark vum Gusty Graas an, ob déi aktuell Spannungen net eng spéider Zesummenaarbecht tëscht de Corpse Beetebuerg an Diddeleng géifen hypothekéieren - och keng Informatioun gëtt et op d'Fro vum liberalen Politiker, firwat en alternative Site op engem Terrain tëscht Diddeleng a Beetebuerg an der Zone Scheleck net zeréckbehale gouf.

Et bleift also bei der Decisioun vu viru Joren, datt den neien Zenter op Diddelenger Terrain kënnt.