Véier an en hallwen Hektar ass den Terrain a läit am Quartier Bireng. Op dësem Areal entstinn an de nächste Joren nei Wunnunitéiten.

400 Leit wäerte spéider hei liewen. Nieft der Mobilité douce, gëtt an dësem neie Quartier och vill Wäert op eng gesond sozial Mixitéit geluecht.

145 Wunnengen an 33 Eefamilljenhaiser schéissen an de kommende Joren hei aus dem Buedem. 10 Prozent si fir de soziale Wunnengsbau reservéiert. D'Diddelenger Gemeng wäert dës Wunnengen iwwerhuelen a weiderverlounen. Donieft gëtt hei um Site en Appartementshaus mat 17 scho miwweléierten Unitéite gebaut.

Den Diddelenger Buergermeeschter Dan Biancalana betount, dass Nohaltegkeet grouss geschriwwe gëtt. Niddreg Energie ass hei d'Stéchwuert. Et ass Plaz fir lokal Commercen an och eng Crèche ass geplangt.

Den Ament zielt Diddeleng 21.400 Awunner, bis zu 10.000 Mënsche kéinten an de kommende Joren theoretesch dobäikommen. Diddeleng wiisst.