De Jean-Joseph Tholl vun Haler ass en Donneschdeg vun der Madamm Inneminister Taina Bofferding als neie Schäffe vun der Gemeng Waldbëlleg vereedegt ginn.

Den Théo Moulin huet missen demissionéieren, well hien an eng aner Gemeng wunne gaangen ass.