Esou ee vun de Constate vun der Europäescher Kommissioun, déi wéi all Joer e Rapport iwwer d'wirtschaftlech a sozial Situatioun vu Lëtzebuerg gemaach huet.

Fir iwwert dee Rapport ze schwätzen, sinn de Mëttwoch de Moien d'Vertrieder vu Salariat a Patronat an all déi zoustänneg Ministere mam Wirtschafts- a Sozialrot zesummekomm.

Obschonns et scho fréi lassgaangen ass, ware bal all d'Vertrieder vum Patronat, de Gewerkschaften an der Regierung um Rendezvous. De Mëttwoch de Moie war déi eenzeg ëffentlech Reunioun fir de Sozialdialog am Kader vun de Recommandatioune vun der EU.

"Et ass dorëms gaangen, en Echange ze hunn iwwert d'Recommandatiounen, déi mir vun der Kommissioun kritt hunn an ech mengen, dass déi och festhalen, dass positiv geschafft ginn ass. Ma et ass net u mir fir mir eng Zensur ze ginn, mä dofir erwaarden ech vun hinnen (de Sozialpartner) net nëmme Kritiken ze kréien, mä do wou positiv Decisioune geholl gi sinn – och mat hinne ganz oft zesummen – dat och anzegesinn.", esou de Premierminister Xavier Bettel.

No enger Presentatioun iwwert dat, wat d'Regierung dann am leschte Joer sou geleescht huet, hunn d'Gewerkschaften erkläert, wat an hiren Aen nach net sou richteg klappt.

"Et ass kloer, dass mir fir eis Leit astinn, fir déi schaffend Leit, well mir der Meenung sinn, dass den Travail nach ëmmer vill ze vill besteiert gëtt, notamment par Rapport zum Kapital an dass sech do awer eppes misst änneren.", betount de President vun der CGFP, de Romain Wolff.

"Dat weist och, dass an där ganzer Diskussioun, déi mir de Moment féieren, wéi gutt et dem Land geet, dass een do awer muss oppassen, dass et awer erëm individuell Situatioune ginn an dass et eben och eng gewësse Populatioun gëtt, wou dat net de Fall ass, wou mir mussen zousätzlech Mesuren huelen.", mengt de Christophe Knebeler, Secrétaire général adjoint vum LCGB.

An deels goufen och konkret Mesurë virgeschloen. Zum Beispill beim Thema Logement. Do erkläert de President vum OGBL, den André Roeltgen: "Do hu mer iwwer 10 Punkte proposéiert, wéi een do kéint virun allem och kämpfe géint d'Entwécklung vun de Präisser. Do muss eben dee fräie Maart awer politesch mol gesi méi ageschränkt gi gesetzlech, fir eben do weiderzekommen. Ënner anerem duerch Uewergrenze vun de Präisser vun nei erschlossenem Terrain."

Fir den neie President vun der UEL, Nicolas Bück, war et en interessanten Exercice. "Dat war ganz interessant, emol nozelauschteren déi verschidde Versiounen, wéi mir den Developpement vum Land gesinn. Mä ech hunn et awer ganz konstruktiv fonnt."

Sou Sëtzungen, wou all d'Vertrieder zesummekommen, wäre wichteg fir nei Iddien unzestoussen, esou nach de Vertrieder vum Patronat.

Offiziellt Schreiwes

Participation de Xavier Bettel à la réunion du dialogue social annuel portant sur le Semestre européen 2019 (03.04.2019)
Communiqué par: ministère d'État

Dans le cadre du cycle annuel 2019 de concertation entre le Gouvernement et les Partenaires sociaux représentatifs sur le plan national relative au Semestre européen, le Premier ministre, ministre d'État, Xavier Bettel a participé à la réunion organisée à cet effet, sous l'égide du Conseil économique et social (CES), qui a eu lieu le 03 avril 2019 à la Chambre de Commerce.

En février 2019, la Commission européenne a publié ses rapports par pays, y inclus celui pour le Luxembourg, dans le cadre du semestre européen. Ces rapports par pays servent de base au dialogue au niveau communautaire entre la Commission européenne et les États membres, et au niveau national entre le Gouvernement et les parties prenantes impliquées dans le semestre européen. Dans ce contexte, le Premier ministre, ensemble avec le Vice-Premier ministre, Ministre de l'Economie, Etienne Schneider, ainsi que le Ministre des Finances, Pierre Gramegna, a présenté l'analyse gouvernementale de ce rapport avant d'écouter les prises de position des partenaires sociaux représentatifs relatives à de dernier.

Lors de son intervention, le Premier ministre a réitéré que le gouvernement luxembourgeois attache beaucoup d'importance à un dialogue social honnête et constructif au niveau national avec tous les partenaires sociaux. « Le dialogue social doit être la base sur laquelle nous créons notre futur », a remarqué le Premier ministre.

Comme le rapport de la Commission européenne le note, l'avenir du Luxembourg continue d'évoluer selon des perspectives favorables, même s'il doit être conçu dans un environnement international de plus en plus difficile. A cet égard, le Premier ministre a noté qu'il ne faut pas oublier que la place du Luxembourg est aussi liée à notre économie ouverte sur le monde – avec toutes les opportunités, mais aussi les défis que cela engendre. « Au Luxembourg, nous nous en sortons bien aujourd'hui, mais il ne s'agit pas ici d'un acquis automatique: nous devons chaque jour nous investir pour planifier ensemble et de manière proactive l'avenir du pays afin de pouvoir garantir un niveau de vie élevé pour nos citoyens », a conclu le Premier ministre.